O projektu

Hlavní stránka / O projektu

Od roku 2005 představuje projekt Vzdělávací diář realizovaný o. s. Generation Europe nevýznamnější vzdělávací počin v oblasti spotřebitelského vzdělávání, a to jak pokud jde o jeho záběr (spotřebitelské vzdělávání pokrývá v celé jeho tematické šíři), tak o jeho dopad – v minulých letech jej v tištěné podobě opakovaně používalo přes 100.000 žáků v jednom školním roce. Celkovým dlouhodobým cílem tohoto kontinuálního projektu je, aby každý žák ZŠ a SŠ v průběhu svého studia absolvoval jakési minimum spotřebitelského vzdělávání a byl připraven na běžné situace, které ho jako spotřebitele mohou v reálném životě potkat.

V roce 2015 jsme přišli s novým formátem on-line výukového diáře pro tablety a PC s tím, že bychom jej rádi uvedli ve známost tak, aby byl časem schopen nahradit klasickou papírovou podobu výukové pomůcky.

Cílem projektu je tudíž také nabídnout školám (které si často stěžují na nedostatek kvalitního software pro tablety, který by byl zdarma) inovativní pomůcku v podobě „elektronického diáře“, tak aby podíl škol používající tento elektronický nástroj mohl postupně stoupat.

Online vzdělávací diář navazuje na zavedený formát tištěného diáře, avšak využívá výhody, které skýtá digitální prostředí, zejména v podobě multimediálních a interaktivních prvků.

Obsahovou kostrou projektu je soubor tematických textů k jednotlivým oblastem spotřebitelského vzdělávání - práva a povinnosti spotřebitele, osobní finance, e-bezpečí, svět kolem nás... tak, jako tomu bylo u papírového diáře. Cílem textů je shrnout penzum znalostí a dovedností, které si má žák osvojit. Texty jsou zpracovány populární formou publicistického jazyka, doplněné o ilustrace, grafy a interaktivní prvky (ankety, kvízy, animace, externí odkazy, sdílená videa atd.)

K vybraným tématům spotřebitelského vzdělávání jsme vytvořili výukové miniaplikace pro tablety a PC. Výukové hry jsou obsahově navázány na vybraná témata online diáře. Čtenář textu tak může své znalosti upevnit a rozšířit použitím zábavné výukové hry.

Učitelská sekce portálu obsahuje zpracované metodiky pro vedení výuky k jednotlivým tématům spotřebitelského vzdělávání.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.