Prezentace a videa k výuce

Hlavní stránka / Prezentace a videa

Tato sekce obsahuje powerpointové nebo videoprezentace spotřebitelských témat jako podpůrnou pomůcku pro výuku – představení spotřebitelského tématu v hodině nebo rozšíření znalostí žáků.

Stručný popis URL
Krátké výukové animované video (videoprezentace) o zodpovědném spotřebitelství, vlivu naší spotřeby na životní prostředí. Co by za to daly děti v Africe?
Krátké výukové animované video (videoprezentace) o tom, co je sdílená ekonomika a co všechno mohou spotřebitelé v dnešní době sdílet Co všechno se dá sdílet?
Krátké výukové animované video (videoprezentace), které podává základní informace o autorských právech na internetu, kde a jak spotřebitel může legálně pouze sledovat nebo i stahovat videa a hudbu. Jak je to se stahováním
Krátké výukové animované video (videoprezentace) o tom, jak chránit své osobní údaje na internetu. Ochrana osobních údajů na internetu
Krátké výukové animované video (videoprezentace) o příliš velkých obalech potravin, které klamou spotřebitele a zatěžují životní prostředí. Klamání spotřebitele
Krátké výukové animované video (videoprezentace) o tom, jakou smlouvu zvolit na brigádu a na co si dát při výběru smlouvy pozor. Jak na smlouvy
Krátké výukové animované video (videoprezentace) o tom, jak má spotřebitel pracovat s informacemi získanými na internetu. Důvěřuj, ale prověřuj
Rozsáhlá prezentace (zpracovaná s pomocí Prezi) základů finanční gramotnosti k tématu hospodaření domácnosti. Hospodaření domácnosti
Rozsáhlá prezentace (zpracovaná s pomocí Prezi) základů finanční gramotnosti k tématu zodpovědného zadlužování. Zodpovědné zadlužování
Rozsáhlá prezentace (zpracovaná s pomocí Prezi) základů finanční gramotnosti k tématu Spoření a investice. Spoření a investice
Rozsáhlá prezentace (zpracovaná s pomocí Prezi) základních pojmů v problematice ochrany spotřebitele. Ochrana spotřebitele
Vzdělávací video o problematice sdíleného soukromí. Sdílené soukromí
Vzdělávací video o tom, jak se vyhnout obchodním trikům při nakupování. Rozumné nákupy
Vzdělávací video o tom, jak vést svoji domácnost, aby byla udržitelná a ekologická. Zelená domácnost
Vzdělávací video na téma klamavé reklamy. Klamavá reklama
Vzdělávací video o nekalých praktikách, na které můžete narazit u "výhodných" předváděcích akcích. Šmejdi
Prezentace slouží jako osnova pro výklad učiva seznámí žáky s tím, jaká jsou práva a povinnosti spotřebitelů, objasní pojmy záruka, záruční doba, reklamace a její průběh. Spotřebitelská práva
PPT prezentace si klade za cíl seznámit žáky s právními předpisy, se základními právy spotřebitele, s pojmy reklamace, reklamační řád, záruční doba. Všechny pojmy budou doplněny o konkrétní příklady a zkušenosti. Ochrana spotřebitele - gymnázia
Krátké edukační video o kupní smlouvě - jak se dá nejen uzavřít, ale hlavně, jak se zachovat, když prodejce neplní to, co slíbil. Smlouva a odstoupení od smlouvy
Krátké edukační video o zárukách a době použitelnosti. Záruka, doba použitelnosti
Krátké edukační video o reklamacích. Někdy se stane, že zakoupený výrobek nesplňuje to, co výrobce slíbil. Nebo se na něm v době reklamace objeví porucha. Pak je otázka, jestli a jak můžeme výrobek vrátit a žádat po výrobci nápravu vzniklé vady, či vrácení peněz. Součástí reklamace je tzv. reklamační lhůta, která je jiná u spotřebního zboží a u potravin. Reklamace
Prezentace k výuce finanční gramotnosti pro 4. a 5. třídy prvního stupně ZŠ - inspirace do hravého vyučování Finanční gramotnost pro I. stupeň
Prezentace k výuce finanční gramotnosti pro druhý stupeň ZŠ Finanční gramotnost pro II. stupeň
Krátké animované video o základních zásadách nakupování na internetu Nákup na internetu
Soubor prezentací AISIS ke spotřebitelské a finanční gramotnosti  Zodpovědně s penězi
Ochrana českého spotřebitele v EU  Ochrana spotřebitele
Finanční vzdělávání dětí a mládeže prováděné formou televizního pořadu určeného primárně pro věkovou kategorii 8 - 12 let, v němž jsou zábavnou formou vysvětlovány pojmy ze světa financí, hospodaření domácnosti a života dospělých vůbec Bankovkovi
10 na klíč připravených prezentací k finanční gramotnosti pro SŠ Finanční gramotnost
Prezentace České národní banky k finanční a ekonomické gramotnost Finanční a ekonomická gramotnost
Animovaná videoprezentace k tématu nakupování na internetu Nákup na internetu
PP prezentace o hospodaření jednotlivce a domácnosti pro 2. stupeň ZŠ Hospodaření s penězi - PPT
Hospodaření s penězi - PDF
Animovaná videoprezentace k tématu nekalých obchodních praktik Nekalé obchodní praktiky
Animovaná videoprezentace k tématu srovnávání cen v obchodech Prodejní vs. měrná cena
PP prezentace o smysluplnosti zadlužování Zadlužování - PPT
Zadlužování - PDF

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.