Co značí značky?

Hlavní stránka / Příroda / Co značí značky?

4.8.2020

Co značí značky? Na prodávaných výrobcích se často vyskytují nejrůznější loga a značky. Víš, co značí? Ne všechny značky vypovídají o garantované kvalitě výrobku.

Některé značky vypovídají o tom, jaké povinnosti splňuje výrobek či obal nebo z jakého materiálu je vyroben. Například:

ce

CE

Tzv. označení shody. Zaručuje, že výrobek splňuje příslušné bezpečnostní požadavky stanovené v právních předpisech EU. Toto označení je povinné.

zn_zeleny_bod_vZelený bod

Informuje o tom, že výrobce obalu uhradil finanční příspěvek na jeho recyklaci – to je jeho povinnost. Neznačí žádnou šetrnost k životnímu prostředí. Spotřebitel by měl vyhodit takový obal do barevných kontejnerů pro tříděný odpad.

zn_recyklacespr

Označení materiálu, ze kterého je obal nebo jiná část produktu vyrobena.

Dá se z něj vyčíst, do jakého kontejneru pro tříděný odpad patří. Seznam příslušných označení bývá vyobrazen přímo na něm.  Zvlášť u plastů taková nápověda přijde vhod.

Dráždivé látky - GHS symbol

Všechny značky s červeným okrajem povinně informují o nebezpečných vlastnostech výrobku. V tomto případě o dráždivosti. Tuhle značku často najdete např. na obalech pracích prostředků.

Nemusíte si všechny pamatovat. Vždycky se objevují i s popiskem.

  • http://www.uspornespotrebice.cz/img/text/WashingMachine.jpg– energetický štítek najdeš na elektrospotřebičích.  Udává základní informace o výrobku, jeho energetické náročnosti, spotřebě a hlučnosti.

Jiné značky vypovídají o tom, jaké standardy a zásady se výrobce dobrovolně zavázal dodržovat. Sem patří různé certifikáty.

Czech Made

Značka Czech Made

Značku Czech Made mohou získat výrobky a služby, které pocházejí od firem registrovaných v ČR a jsou na trhu alespoň tři roky. Jejich vlastnosti splňují zákonné požadavky obecně závazných předpisů a jejich kvalita je přinejmenším srovnatelná s obdobnými produkty. Zároveň odpovídají současným požadavkům z hlediska ekologie a spotřeby energie. Takže žádný zázrak.

Více viz www.sokcr.cz/czech-made

sekce6.2

Práce postižených

Ochranná značka Práce postižených označuje služby a výrobky, které zdravotně postižené osoby skutečně a prokazatelně vyrobily, kompletovaly nebo balily.

Účelem ochranné značky je především udržitelnost vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, podpora, zviditelnění, propagace produktů a práce osob se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatelů.

Více viz www.sokcr.cz/prace-postizenych

FSC_Logo_RGB  pefc_logo

FSC a PEFC

Označení pro výrobky ze dřeva (včetně papíru) získaného z porostů, které jsou obhospodařovány ekologicky šetrně, sociálně prospěšně a ekonomicky životaschopně.

Více viz www.czechfsc.cz a www.pefc.cz

fairtrade

Označení pro potraviny a řemeslné výrobky od malých výrobců a zemědělců (zpravidla) z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Jde o způsob obchodování, který jim zaručí prodat jejich sklizeň a výrobky za spravedlivou cenu tak, aby se dokázali uživit vlastní prací, která je v souladu s ekologicky šetrným a sociálně ohleduplným přístupem. Pro mnoho pěstitelů tak fair trade představuje příležitost, jak se vymanit ze spirály chudoby a neudržitelného ničení přírodního prostředí a vytvořit spolu s dalšími pěstiteli konkurenceschopná sdružení fungující na mezinárodním trhu.

Více viz www.fairtrade.cz

TCO-certifiedTCO

Jedno z označení výpočetní techniky, která splňuje stanovenou úroveň energetické úspornosti a dobré využitelnosti při práci (design, hlučnost, nízké vyzařování, kvalita zvuku a obrazu).

Více viz www.tcodevelopment.com

Dále sem patří i tzv. ekoznačky. Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu -  tzv. ekoznačky.

První ekoznačkou se stal německý Modrý anděl v roce 1978. V roce 1992 vznikla Ekoznačka EU pro označování prokazatelně ekologického zboží, které by lidé poznali v celé Evropě. O dva roky později se objevila česká ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek. V současnosti je u nás k dostání kolem 300 označených výrobků v osmnácti kategoriích. Takže je mnohem snadnější nenechat se při nákupu napálit.

Pro nakupování v České republice a ve většině evropských států postačí zapamatovat si tyto čtyři:

Název:

Ekologicky šetrný výrobek

Ekoznačka EU

Der blaue Engel

„Severská ekoznačka“

Země původu:

Česká republika

Evropská unie

Německo

Skandinávie

Podoba:

ESV%20logo%201

flowerlogo_new2

Blauer_Engel_logo

svanen_PMS_347_vitbak

Více informací:

www.ekoznacka.cz

www.blauer-engel.de

www.nordic-ecolabel.org

Kolik toho výrobky a služby „sežerou“?

Napadlo tě někdy, kolik energie, vody a surovin se spotřebuje třeba na výrobu cihly, pneumatiky nebo špaget? A jak moc na to doplatí životní prostředí? O tom všem se dozvíš  z EPD (celým názvem „environmentální prohlášení o produktu”), které vypovídá o vlivu výrobku nebo služby na životní prostředí. Můžeš hledat  např. v české databázi EPD na www.cenia.cz/epd nebo v jedné z mezinárodních databází na www.environdec.com


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.