Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(4.12.2020)

Zodpovědné zadlužování

4.12.2020
Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky se základními pojmy, které se týkají poskytování půjček, a naučit je počítat náklady úvěru na praktických příkladech, tak aby v budoucnu dokázali udělat rozumné rozhodnutí.

  |   sekce: Pro učitele

(22.11.2020)

HOSPODAŘENÍ S PENĚZI – Moje prázdninové výletování

22.11.2020
Cíl: Žáci dokážou sestavit rozpočet díky plánování prázdninovéh výletu.

  |   sekce: Pro učitele

(31.1.2020)

Dělají (nové) šaty člověka? O racionální obměně šatníku

31.1.2020
Cíl lekce: Žák ví, odkud pochází oblečení, které nosí. Žák zná cestu, kterou urazí oděv od původní suroviny po finální výrobek, a je si vědom ekologických a sociálních souvislostí. Žák ví, že existují další způsoby pořízení oblečení, než koupit nové. Žák ví, že nepoužívané oblečení nemusí skončit v popelnici.

  |   sekce: Pro učitele

(28.1.2020)

Co jste mi to poslali? - Jak reklamovat zboží zakoupené mimo kamenný obchod

28.1.2020
Cíl lekce: Žák ví, že zboží zakoupené po internetu nebo telefonem může vrátit do 14 dnů a že musí splnit určité podmínky. Žák ví, že vrácení zboží v zákonné lhůtě není reklamace. Žák ví, na si musí dávat pozor při objednávání na dálku.

  |   sekce: Pro učitele

(28.1.2020)

Jedu na „noční“ proud - Dvojí tarif elektřiny

28.1.2020
Cíl lekce: Žák ví, jak zjistí domácí spotřebu elektřiny. Žák zná postupy vedoucí ke snížení spotřeby elektřiny v domácnosti i ve škole. Žák ví, že odběr elektřiny pro domácnost je zpoplatněn více tarify a umí podle toho naplánovat domácí aktivity tak, aby snížil výdaje za spotřebu elektřiny.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2019)

Co značí značka

4.12.2019
Cíl lekce: Cílem hodiny je zdůraznit používání nejrůznějších označení zboží a symbolů v EU.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2019)

Telekomunikace

2.12.2019
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti reflektovali, že sami svým chováním určují nebo minimálně podstatně ovlivňují svou poptávku a reakcemi výběr, kvalitu a úroveň ceny telekomunikačních služeb. Po absolvování lekce by studenti měli kritičtěji smýšlet o nabídkách telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetového připojení.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2019)

Cestovní smlouva

2.12.2019
Cíl lekce: Cílem lekce je naučit studenty, jak hájit svá práva a dodržovat své povinnosti při cestování. Zároveň poukázat na instituce, na které se mohou obrátit v případě potíží.

  |   sekce: Pro učitele

(1.12.2019)

Klamavá reklama, analýza informací

1.12.2019
Cíl lekce: Žák s porozuměním přečte a interpretuje předložený text. Žák chápe, že pokud slyší dva protichůdné názory, mohou být oba pravdivé na základě racionálních argumentů. Žák ví, že prostřednictvím médií (TV, tisk, sociální sítě) lze prosazovat určité názory a ovlivňovat veřejné mínění (reklama, politika), je si vědom propagandy. Žák ví, že na jeho rozhodování mají vliv vlastní preference. Žák ověřuje informace.

  |   sekce: Pro učitele

(23.10.2019)

Reklama(ce) aneb Jak reklamovat zboží?

23.10.2019
Cíl lekce: Žák ví, že zakoupenou věc, u které se projeví vada, může reklamovat. Ví, jaká reklamace je oprávněná a kde a jakým způsobem lze reklamaci řešit. (Reklamací zboží zakoupeného na internetu se zabývá jiná metodika.)

  |   sekce: Pro učitele

(23.10.2019)

Aby se dovolená neprodražila - O právech cestujících

23.10.2019
Cíl lekce: Žák ví, že cestující není vystaven svévoli přepravců, zejména co se týče dodržení jízdního či letového řádu a že má nárok na finanční a další kompenzace za nesplnění podmínek přepravy. Ví, jak a kam se obrátit.

  |   sekce: Pro učitele

(25.6.2019)

Šetrný spotřebitel

25.6.2019
Sedm perfektně zpracovaných medotik vč. pracovních listů pro žáky v medodické příručce "Šetrný spotřebitel" vydané programem Ekoškola. Metodiky jsou tématicky rozděleny pro první a druhý stupeň ZŠ.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.