Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(1.12.2019)

Klamavá reklama, analýza informací

1.12.2019
Cíl lekce: Žák s porozuměním přečte a interpretuje předložený text. Žák chápe, že pokud slyší dva protichůdné názory, mohou být oba pravdivé na základě racionálních argumentů. Žák ví, že prostřednictvím médií (TV, tisk, sociální sítě) lze prosazovat určité názory a ovlivňovat veřejné mínění (reklama, politika), je si vědom propagandy. Žák ví, že na jeho rozhodování mají vliv vlastní preference. Žák ověřuje informace.

  |   sekce: Pro učitele

(23.10.2019)

Reklama(ce) aneb Jak reklamovat zboží?

23.10.2019
Cíl lekce: Žák ví, že zakoupenou věc, u které se projeví vada, může reklamovat. Ví, jaká reklamace je oprávněná a kde a jakým způsobem lze reklamaci řešit. (Reklamací zboží zakoupeného na internetu se zabývá jiná metodika.)

  |   sekce: Pro učitele

(23.10.2019)

Aby se dovolená neprodražila - O právech cestujících

23.10.2019
Cíl lekce: Žák ví, že cestující není vystaven svévoli přepravců, zejména co se týče dodržení jízdního či letového řádu a že má nárok na finanční a další kompenzace za nesplnění podmínek přepravy. Ví, jak a kam se obrátit.

  |   sekce: Pro učitele

(25.6.2019)

Šetrný spotřebitel

25.6.2019
Sedm perfektně zpracovaných medotik vč. pracovních listů pro žáky v medodické příručce "Šetrný spotřebitel" vydané programem Ekoškola. Metodiky jsou tématicky rozděleny pro první a druhý stupeň ZŠ.

  |   sekce: Pro učitele

(28.12.2018)

Jíme, abychom žili, nebo žijeme, abychom jedli? (o stravovacích preferencích)

28.12.2018
Cíl aktivity: Žák ví, že jídlo, než se dostane na stůl, urazí poměrně dlouhou a finančně náročnou cestu. A že není samozřejmost se najíst.

  |   sekce: Pro učitele

(27.12.2018)

Zničím věc, protože chci novou?

27.12.2018
Cíl lekce: Žák ví, že se některé věci dají používat opakovaně, že je pod vlivem reklamy i závisti, že by svoje chování měl mít co nejvíce pod kontrolou a že než něco nového koupí nebo něco starého vyhodí, měl by zvážit důsledky tohoto rozhodnutí.

  |   sekce: Pro učitele

(25.12.2018)

Pitná voda pro všechny?

25.12.2018
Cíl aktivity: Žák zná svoji spotřebu pitné vody na jeden den a ví, kolik korun tato voda stojí. Zná postup výroby pitné vody a její dopravy ke spotřebiteli. Je si vědom nutnosti ochrany povrchových a podzemních zdrojů pitné vody.

  |   sekce: Pro učitele

(12.12.2018)

V síti

12.12.2018
Cíl lekce: Žák si je vědom, že nadměrným používáním sociálních sítí se ochuzuje o jiné aktivity ve volném čase a že jejich užívám se dobrovolně vystavuje jistým nebezpečím.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

Jedéééééém! Chrrrrchrrrrllll

4.12.2018
Cíl lekce: Žák si je vědom, že většina dopravních prostředků a výroba elektřiny nespotřebovává jen paliva a že jejich neviditelný odpad má velké negativní zdravotní důsledky pro člověka.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

To zvládneš!

4.12.2018
Spotřebitelská karetní hra pro zlepšení argumentace.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Spamm a phishing

2.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti rozpoznali finanční podvod, popsali, jak ho předvídat a jak se proti němu bránit, pokud se stanou jeho obětí.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Historie a funkce peněz

2.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky s příčinami vzniku peněz, jejich dnešní podobou a vztahy mezi různými měnami. Žáci zároveň porozumí, proč je důležitý význam peněz – kromě toho, že slouží jako prostředek směny.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.