Klamavá reklama

Hlavní stránka / Bezpečí / Klamavá reklama

7.2.2023

Klamavá reklama Většina reklam přehání, ale klamání už je za hranou. Jde o zakázanou, tzv. nekalou obchodní (a současně nekalosoutěžní) praktiku, která poškozuje nebo může poškodit zákazníky nebo i slušnou konkurenci podnikatele, hlavně tím, že zákazník může udělat rozhodnutí o koupi zboží nebo služeb, které by jinak neudělal.

Klamat přitom lze jak tím, že v reklamě jsou přímo uvedeny nesprávné informace, tak i tím, že něco podstatného chybí nebo to třeba je uvedené nejasným a nesrozumitelným způsobem. Např. je-li cena zboží uvedena bez DPH, překrásný katalog cestovní kanceláře je hodně vzdálený pozdější šedivé skutečnosti, nebo nabízí-li pojišťovna ke koupi zboží připojištění proti rozbití výrobku z nedbalosti s tím, že později vyjde najevo, že právě inzerovaná situace je uvedena ve výlukách z pojistného, při kterých se pojistné plnění nevyplatí.

Jak se bránit?

A/ Nejjednodušší je obrátit se na některý ze správních orgánů, které mají v popisu práce dozor nad zákazem klamavé reklamy - ty mohou podnikateli uložit ukončení nebo odstranění klamavé reklamy a sankci až do výše 5 milionů Kč.

Je to zejména:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz) – pro reklamu šířenou televizním nebo rozhlasovým vysíláním,
  • krajské živnostenské úřady – pro reklamu šířenou tištěnými médii, na veřejných prostranstvích (billboardech, sloupech veřejného osvětlení apod.) a v případech, kdy není daná pravomoc jiného dozorového orgánu,
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.cz) - pro reklamu na potraviny,
  • Státní úřad pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) pro reklamu na léčiva, atd.

B/ Vedle toho se může každý, kdo tvrdí, že jeho právo bylo klamavou reklamou ohroženo nebo porušeno domáhat přímo proti podnikateli, aby šíření reklamy ukončil, odstranil závadný stav a dále, aby poskytl přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydal příp. bezdůvodné obohacení, které na základě klamavé reklamy získal.

Tento postup je však již složitější – nebude-li podnikatel jednat na základě výzvy poškozeného dobrovolně, není jiné cesty, než se domáhat svých práv soudně. Zajímavostí je, že žalobu o zdržení se užívání klamavé reklamy a odstranění závadného stavu mohou vedle spotřebitelů a podnikatelů podat k soudu i právnické osoby oprávněné hájit jejich zájmy, tzn. spotřebitelské organizace nebo svazy podnikatelů.

C/ v nejzávažnějších případech poškozování práv spotřebitelů nebo jiných soutěžitelů není vyloučeno ani podání trestního oznámení.

Právní úprava:

zákon o regulaci reklamy – č. 40/1995 Sb., § 2 (zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou) a násl., § 7 (výčet dozorových orgánů v oblasti regulace reklamy)

zákon o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb., § 4 a násl.

občanský zákoník – č. 89/2012 Sb., § 2976 a násl. (klamavá reklama coby nekalosoutěžní praktika)

(vše v aktuálním znění)

Palmový olej kryje klamavá reklama (DVTV):


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.