Slovník pojmů

Hlavní stránka / Slovník pojmů

Slovník pojmů

Agresivní obchodní praktiky

Obchodníci by měli při propagaci, prodeji a dodávce svých produktů poskytnout dostatečně přesné informace, abychom se jako spotřebitelé mohli na základě těchto informací rozhodnout, nikoho by neměli k nákupu nutit, člověk by vždy měl mít čas a svobodnou vůli se pro koupi rozhodnout. Pokud tomu tak není a někdo nás k nákupu svými praktikami přinutí, není to fér. Takové jednání obchodníka se nazývá AGRESIVNÍ. Je zakázané a trestné.

Barterový obchod

neboli naturální směna znamená, že se při nákupu nesměňuje zboží za peníze, ale zboží za zboží. Při barterovém obchodě se tedy nezapojuje všeobecně přijímaný prostředek směny (např. peníze nebo zlato).

 

Bikesharing

neboli systém sdílení kol, je síť půjčoven automatických stanic s jízdními koly, které si lze vypůjčit na jednom stanovišti a na jiném je vrátit. 

Bitcoin

je virtuální (digitální) měna; přičemž virtuální v tomto případě znamená, že „mince“ bitcoinu neexistují ve fyzické podobě, ale pouze jako záznam v paměti počítačů.

Cashback

jsou peníze navrácené zpět za zrealizovaný nákup na internetu.

Couchsurfing

je způsob ubytování, které si lze zajistit přes internet u soukromníků, kteří nabízejí vlastní volné prostory zdarma po celém světě.

Česká obchodní inspekce

neboli ČOIka, která kontroluje hlavně dodržování kvality výrobků, jejich zdravotní nezávadnost a bezpečnost. Hlídá také, jestli se v prodejnách, v restauracích, fastfoodech, na tržištích apod. nešidí při účtování cen, nalévání nápojů nebo při vážení zboží a nepoužívají zakázané fígle (www.coi.cz).

Datum použitelnosti

neboli datum spotřeby neboli Spotřebujte do vymezuje maximální dobu, po kterou si potravina (při dodržování správného skladování) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po uplynutí data použitelnosti se nedá potravina již konzumovat. U léků se datum použitelnosti vyznačuje jako EXP. Lék ztrácí po uplynutí data EXP své léčivé účinky.

Datum minimální trvanlivosti

Do tohoto data si potravina uchovává své deklarované kvality. Potraviny lze bezpečně konzumovat i po uvedeném datu Minimální trvanlivost do a to za podmínky, že jsou respektovány pokyny pro skladování a že není poškozen obal, potraviny však mohou ztratit svoji původní chuť a texturu.

Dluh

Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje nárok věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Dluh je dnes obvykle peněžní a vzniká půjčkou (úvěrem), nákupem s odloženou platbou, opožděním platby a podobně. Dlužník tak získává prostředky nebo komodity, které splatí až později, většinou však za půjčené prostředky platí navíc úrok.

Dlužník

je ten, kdo si půjčil, kdo dluží. 

Ekoznačení (ecolabelling)

je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele.

Energetický štítek

je povinné označení elektrických spotřebičů. Energetický štítek označuje energetickou náročnost specifickou pro příslušný spotřebič.U pračky je to např. údaj o spotřebě elektrické energie, vody, hlučnost, u lednice pak objem pro chlazení, mrazení a hlučnost. Podle energetického štítku se dají dobře srovnávat různé značky spotřebičů.

E-shop

je internetový obchod, který slouží ke stejným účelům jako kamenné obchody - k nabízení a koupi zboží. Nakupovat na internetu je z mnoha důvodů výhodné, například to šetří čas, v nabídce je spousta věcí z celého světa a věci bývají levnější než v obchodě. Zároveň ale člověk musí být obezřetný, protože si věci nemůže dopředu vyzkoušet, snadno toho nakoupí víc nebo může spadnout do pasti nějakého podvodníka.

Freegan

je člověk, který žije alternativním způsobem života, založeném na minimální spoluúčasti na systému konvenční ekonomie a na minimální spotřebě zdrojů.

Hygienická stanice

je dozorový orgán, který sleduje dodržování hygienických předpisů v restauracích a jiných provozovnách.

Inflace

je průměrný obecný růst cen v ekonomice během určité časové periody. Nemluvíme o inflaci, pokud vzroste cena pouze jednoho nebo dvou produktů. Inflace znamená to, že roste cena všeho zboží zahrnutého do obrovského "nákupního koše".

Jakost

je synonymem slova kvalita. Dále se toto slovo používá pro vyjádření stupně „dobrosti“, zařazení do určité kategorie, např. u potravin, oblečení, nábytku se setkáme s kategorií (I. jakost = nejlepší, II. jakost = horší atd.). Podle jakosti se pak určuje i cena výrobku.

Klamavá reklama 

je uvádění nepravdivých údajů, aby spotřebitele přiměly k nákupu zboží nebo služby (obvykle na úkor konkurence), které by normálně nekoupili.

Kupní smlouva

je smlouva (soukromoprávní), která sjednává, že jeden prodávající předá kupujícímu předmět koupě a ten mu za to zaplatí. Kupní smlouva může být ústní nebo písemná a řídí se Občanským zákoníkem. Kupní smlouva by měla obsahovat předmět koupě, údaje o kupujícím a prodávajícím, kupní cenu. Kupní smlouvou vzniká prodávajícímu povinnost ručit za jakost předmětu koupě.

Kyberšikana

je zneužívání informačních a komunikačních technologií k záměrnému znectění druhé osoby.

Logo

je grafická značka firmy. Uvádí se na výrobcích, dokumentech a propagačních materiálech firmy. Logo pomáhá zákazníkovi rychleji najít značku firmy.

Marketing

snaha a činnost, díky které by se měly výrobky firmy lépe prodávat. Patří sem třeba reklama.

Měna

je druh peněz, kterým se platí v určitém státě nebo uskupení států: Česká republika – koruna česká, Evropská unie – euro, Spojené státy americké – dolar, Velká Británie – libra. Měna je stanovena v právním řádu daného státu a musí ji vydávat (tzv. emitovat) centrální instituce, např. koruna česká – Česká národní banka, euro – národní banky států eurozóny (států EU, kde se platí eurem).

Měrná cena

je cena za měrnou jednotku množství zboží, např. za 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční/krychlový nebo 1 ks výrobku.

Nabídka

Nabídka je množství zboží, které chce obchodník prodat za stanovenou cenu. Každý obchodník rád vydělává, je tedy logické, že obchodník bude ochoten víc prodávat, pokud cena zboží bude stoupat. 

Nekalé obchodní praktiky

Obchodníci by měli při propagaci, prodeji a dodávce svých produktů poskytnout dostatečně přesné informace, abychom se jako spotřebitelé mohli na základě těchto informací rozhodnout. Pokud takové informace neposkytnou, naopak klamou nebo naschvál zapomenou sdělit důležité informace, je to nefér a označuje se to jako nekalá obchodní praktika, která je trestná.

Netolismus

je chorobná závislost na Internetu ve všech formách, tzn. hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, běžné surfování apod.

Nigerijský dopis neboli SCAM 419

Je podvodný email, ve kterém vás osloví neznámý člověk ze zahraničí, že zdědil, získal nebo dokonce spravuje něčí majetek ve výši několika desítek miliónů dolarů a potřebuje pomoc při jeho převodu ze země. Za to je slíbená tučná odměna. Princip podvodu spočívá v tom, že po v následné komunikaci chtějí platit nečekané administrativní poplatky a převod majetku se stále oddaluje.

Ombudsman

je ochránce veřejných práv má za úkol chránit lidi před porušováním demokratických principů ze strany úřadů a jiných institucí, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.

Peníze 

Když mluví o penězích ekonomové, definují je jako všechno, co lze obecně akceptovat jako platidlo za zboží nebo služby nebo jako splátku dluhu. Peníze mají několik funkcí:

1. jsou prostředkem směny (aby se nemuselo vyměňovat zboží za zboží, používáme peníze – všeobecně přijímané platidlo),

2. používají se jako zúčtovací jednotka (kolik co stojí vyjadřujeme v penězích, a ne např. v počtu bochníků chleba) a

3. jsou uchovatelem hodnoty (peníze si můžeme schovat (uspořit) a platit s nimi až za rok, nezkazí se ani neztratí hodnotu).

Phishing neboli Rhybaření

je snaha počítačových podvodníků získat citlivé osobní informace, jako jsou hesla, údaje o platebních kartách, rodná čísla nebo čísla bankovních účtů. Šíří se podvodnými emailovými zprávami nebo přesměrováním na falešné webové stránky.

Platební kreditní karta

Typ karty, se kterou je spojena možnost čerpání úvěru. Kreditní karta není vázána na běžný účet, ale na samostatný úvěrový účet. Aby banka kartu vydala, musí klienta "ověřit" - například musí vést jeho běžný účet, na který si nechává posílat výplatu po nějakou dobu.

Platební (debetní) karta

Typ karty, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, nebo využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech). Je vázána na běžný bankovní účet a klient může s její pomocí platit do výše svého zůstatku na účtě, ke kterému je karta přidružena.

Podvodné loterie

jsou druhem e-mailového podvodu s oznámením o výhře vysoké částky. Máte okamžitě kontaktovat odesílatele – provozovatele loterie. Ten vám sdělí, že vyplacení výhry je pod podmínkou zaplacení manipulačního poplatu (někdy i ve výši mnoha desítek tisíc korun). Po zaplacení ale nic nedostanete a o výhře ani odesílateli už nikdy neuslyšíte…

Poptávka

Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za stanovenou cenu. U kupujícího je to naopak – čím dražší zboží, tím méně je ochoten kupovat.

Prodejní cena

Prodejní cena je konečná cena pro zákazníka. Je to to, co zákazník zaplatí. Prodejní cena je obvykle nějak stanovena trhem - nabídkou a poptávkou.

Průzkum trhu

znamená „pátrání“ po informacích, které pomohou prodávat. Hledá odpovědi na otázky, jako „proč by si můj výrobek zákazníci kupovali?“, „je dobrá reklama, kterou dělám?“

Recyklace

Je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu.

Reklamace

je vytčení vady nebo nedostatku dodaného výrobku nebo služby, oznámení, že výrobek je vadný.

Rozpočet

základní finanční plán, který obsahuje seznam plánovaných příjmů a výdajů.

RPSN

neboli roční procentní sazba nákladů udává procento z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním.

Sdílená ekonomika

Princip této ekonomiky je postaven na sdílení komodit či majetku, respektive na jejich pronajímání či výměně.

Spoření

Ukládání peníze za pozdější použití; může být provedeno, když člověk nevyčerpá všechny své příjmy.

Spotřebitel

Člověk, který si něco kupuje - zboží nebo službu, a tu neprodává už dál. Ten, který uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem.

Trh

Na trhu se dříve scházeli lidé, přinášeli tam své výrobky a prodávali je za usmlouvanou cenu. V některých zemích, např. arabských, to tak funguje dodnes – cena není stanovena předem, ale prodávající a kupující se „hádají“ o ceně za zboží do té doby, než oběma přijde konečná částka přijatelná. Ekonomická definice trhu vychází z této tradice – trh je místem, kde dochází ke směně statků (zboží a služeb) za peníze – akorát místem už nemyslíme náves, ale např. celou Českou republiku, Evropskou unii nebo celý svět.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

je dozorový orgán, který kontroluje kvalitu potravin a nápojů (www.szpi.cz).

Úvěr

Půjčka, přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek.

Věřitel

je ten, kdo něco půjčuje.

Záruční doba

je doba, po kterou se obchodník ze zákona zaručuje, že můžete výrobek, u kterého se vyskytne vada, reklamovat a žádat nápravu.

Zisk

když jsou příjmy vyšší než výdaje.

Ztráta

když jsou výdaje vyšší než příjmy.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.