Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(4.8.2017)

Co ta značka znamená?

4.8.2017
Cíl lekce: Žák ví, že existuje značení výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

  |   sekce: Pro učitele

(4.8.2017)

Vím, co piju: Vodu z vodovodu nebo z PET láhve?

4.8.2017
Cíl lekce: Žák ví, že kohoutková pitná voda je, na rozdíl od balených vod, nepřetržitě kontrolována laboratoří, že hygienické požadavky na vodu jsou garantovány zákonem. Zná cenu kohoutkové a balené vody. Zná výhody i rizika konzumace balené i kohoutkové vody.

  |   sekce: Pro učitele

(4.8.2017)

Nabídli Ti slevu „zadarmo“?

4.8.2017
Cíl lekce: Žák ví, že sleva není dárkem pro nakupujícího, ale marketingový nástroj vedoucí k vyššímu zisku obchodníka. Ví o existenci klamavé reklamy. Uvědomuje si svoje zákaznické preference a že se na ně obchodníci zaměřují.

  |   sekce: Pro učitele

(4.8.2017)

Bez signálu ani ránu

4.8.2017
Cíl lekce: Žák ví, že současná doba je zcela závislá na technologiích. Ví, že nadměrná aktivita v jakékoli činnosti, včetně používání prostředků mobilní komunikace, přináší pro každého rizika, včetně nemoci – závislosti.

  |   sekce: Pro učitele

(4.8.2017)

Není rámus jako rámus

4.8.2017
Cíl lekce: Žák ví, že vysoká hladina hluku poškozuje sluch a že dlouhodobá expozice vysoké hladině hluku přináší vyšší riziko poškození zdraví a zvýšenou míru úmrtnosti.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Supermarket

25.1.2017
Cíl lekce: Studenti si díky aktivitě prožijí pocit „vrhání se“ na zboží v nabídce, který je všem spotřebitelům vlastní. Budou mít možnost rozhodnout o tom, zda v simulaci nakupování jídla v supermarketu dají důraz na kvalitu, nebo na cenovou dostupnost. V závěru hry si budou moci vyplnit spotřebitelský test zaměřený na ověřování znalostí vážících se k problematice spotřebitelství různých potravin.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Obchod

25.1.2017
Cíl lekce: Aktivita podporuje rozvoj kritického myšlení, vědomí o ekologicky šetrných obalech a jejich značení, spotřebitelskou odpovědnost při běžné činnosti – nákupy.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Chytré návody

25.1.2017
Cíl lekce: Podpora kreativity, řízení procesu tvorby v týmu; seznámení s důležitostí návodů k výrobkům a s bezpečností při jejich využívání.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Reklama - spotřebitelský a psychologický pohled I.

25.1.2017
Rozsáhlý metodický balíček pro učitele SŠ. Cíl lekce: Student umí popsat či vysvětlit, co je to reklama, jaké může mít formy a kde se s ní může setkat, dále pak původ slova reklama, základní údaje z historie: které prvky se využívaly dříve, v jaké podobě a zda přetrvaly do dnešní doby. Dokáže vysvětlit zkratku AIDA a podat příklad, zná princip 4P, umí vysvětlit, v čem spočívá iluze odolnosti vůči reklamě. Také dokáže rozpoznat rozdíl mezi reklamou na "emocionální" a "racionální" výrobek techniky využívané v reklamě těchto odlišných skupin výrobků.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Reklama - spotřebitelský a psychologický pohled II.

25.1.2017
Rozsáhlý metodický balíček pro učitele SŠ. Cíl lekce: Student chápe vliv emocí na motivaci při spotřebitelském rozhodování, umí posat některé faktory, které mohou narušit objektivitu našeho vnímání. Reflektuje vliv barev na vnímání různých předmětů, chutí, dotykových a motorických vněmů, zná termín podprahová reklama a některé jazykové triky vyskytující se ve sloganech a reklamních sděleních. Chápe, jak a proč se zkoumá cílová skupina pro jednotlivé výrobky, zná proces tvorby image značky. Vnímá kulturní rozdíly a jejich význam při tvorbě reklamní kampaně a důležitost etiky v reklamě. Dokáže odhalit psychologické metody a techniky používané v marketingových průzkumech.

  |   sekce: Pro učitele

(24.1.2017)

Finanční vzdělávání na SŠ

24.1.2017
Soubor 8 "na klíč" připravených plánů hodin pro finanční vzdělávání na SŠ ve formě projektové hry. Žáci se prostřednictvím originálních aktivit učí, jak hospodařit s rodinnými financemi, jak vhodně spořit či investovat, jak se vypořádat s dluhem nebo inflací. Příručka obsahuje mj. pracovní listy, kvízy a slovník pojmů a díky hernímu zpracování u žáků značně rozvíjí komunikativnost, smysl pro spolupráci a řešení problémů.

  |   sekce: Pro učitele

(20.1.2017)

Kam šlapeš?

20.1.2017
Cíl lekce: Žák chápe, že člověk svým chováním a spotřebou více či méně zatěžuje životní prostředí. Upřednostňuje takové vzorce chování, které jsou šetrnější.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.