Kritické myšlení ve světě spotřebitele

Hlavní stránka / Pro učitele / Kritické myšlení ve světě spotřebitele

14.12.2021

Cíl lekce: Žák ví, že informace, které přebírá a na základě kterých se rozhoduje nebo je předává dál, musí ověřovat. Zná relevantní informační zdroje.

Věková skupina: od 5. třídy ZŠ výše

Časový rámec: cca 2 vyučovací hodiny

METODICKÝ POSTUP

AKTIVITA 1 (Evokace – Pravda nebo lež?) – 20 minut

Každý žák v komunitním kruhu napíše na papír slušnou formou sdělení, které musí být jednoznačně pravdivé nebo nepravdivé. Lektor pisatele vyzve, aby ze sdělení nebylo na první poslech zřejmé, zda je to pravda nebo ne, ale aby bylo přesvědčivé. Lektor sdělení vybere a čte je postupně nahlas. Po přečtení každého nechá krátce zaznít (např. dva) hlasy podporující nebo vyvracející sdělení. Následně nechá hlasovat o pravdivosti a pak vyzve autora, aby sdělil, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. Lektor může projít všechna napsaná sdělení, nebo vybere nejzajímavější. Následuje diskuse, co rozhodlo, že jsme sdělení považovali za pravdivé nebo nepravdivé. Byly to argumenty ve sdělení nebo věrohodnost tipovaného autora?

 

AKTIVITA 2 (Argumentační omyly a fauly) –  20 minut

Žáci v tříčlenných skupinách obdrží manipulativní sdělení a písemně formulují svůj závěr, zda je sdělení v pořádku a souhlasí s ním nebo ne, nebo zda skrývá nějaké úskalí, nebo platí jen za určitých podmínek. Na jednom ze sdělení žákům ukážeme příklad: „Pořád ještě týráš svého psa?“ Tato otázka má smysl jen tehdy, pokud je jednoznačně prokázáno, že už jsem někdy týral svého psa. Pokud to prokázáno není a já odpovím souhlasně, znamená to, že jsem v minulosti svého psa týral a činím tak doposud. Pokud odpovím nesouhlasně, vyplývá z toho minimálně, že v minulosti jsem svého psa týral.

Příklady manipulativních tvrzení:

- Dosud jsme ve vesmíru neobjevili žádný mimozemský život, takže mimozemský život neexistuje.

- Kdo lže, ten krade, a kdo krade, ten může i zabít. Ten zloděj ho mohl zabít.

- Praha dostává od státu větší dotace než Brno. To je nespravedlivé!

- Odpověď na otázku, proč jsi Petrovi strčil do svačiny slupku od mandarinky: Milan taky nalil Aničce do tašky vodu.

- V jádru Slunce že je teplota 15 milión stupňů? O takovém nesmyslu se odmítám bavit.

- V Africe byly nalezeny lidské kosti staré 2 milióny let? A jak to můžete vědět?

- Slušný člověk by si nikdy nekoupil věc, při jejíž výrobě bylo poškozeno životnímu prostředí.

- Každý se přeci denně poctivě připravuje do školy!

- Jsi příliš mladý na to, aby se o tom dalo s Tebou diskutovat.

- Proč bych se měl přezouvat, když Vy se taky nepřezouváte?

- Kolik jsi napsal chytrých knih, že zrovna o téhle říkáš, že je úplně blbá?

- Musí to být pravda, protože to psali na Wikipedii.

- Podle amerických vědců je teplota v sopce mnohem vyšší, než uvádíte Vy.

- Blondýny jsou úplně hloupé. Můj brácha znám jednu, ta si vlasy myje Savem.

- Můj praděda kouřil a dožil se devadesáti let. Proto kouřím, abych se taky dožil takhle vysokého věku.

- Po očkování jsem měla tři dny průjem. Očkování způsobuje průjem.

- Neobsahuje palmový tuk.

- Netestováno na zvířatech.

- Neobsahuje freony.

- Země je plochá deska čím výše stojím, tím dále vidím.

Na závěr aktivity žáci sdělí svoje závěry a pokusí se odhadnout důvod, proč se manipulativní výroky používají. Je to potvrzení důležitosti mluvčího nebo nás chce mít na své straně? Nebo chce někoho ztrapnit?

AKTIVITA 3 (Práce se zdroji informací – Odhal hoaxy) – 25 minut

Žáci si vyberou vytištěný hoax nebo konspirační vysvětlení nějaké události a pomocí internetu shromáždí argumenty pro jejich pravdivost nebo nepravdivost.

Např.:

Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský jsou mimořádně významné památky počátků české literatury z 9. až 14. století.

Přistání na Měsíci v rámci programu Apollo je podvod.

Malá skupina mezinárodních elit ovládá a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a k ovládnutí národů používá systém centrálního bankovnictví.

Stopy za letadly jsou chemtrailszáměrně vypouštěné chemikálie nebo viry, bakterie a plísně.

Reptiliáni jsou kříženci ještěří a lidské rasy, kteří ovládají světový řád tím, že vytváří a kontrolují média, vlády, armády, bankovní i obchodní sektor.

Sametové revoluce v roce 1989 se odehrála v režii sovětské vojenské služby GRU a tajné policie KGB.

 

České weby zabývající se hoaxy, manipulacemi, médii a kritickým myšlením:

www.maipulatori.cz

www.svetmedii.info

www.demagog.cz

www.atlaskonspiraci.cz

https://www.krimys.cz/kriticke-mysleni/

www.zvolsi.info

www.factczech.cz

www.neovlivni.cz

www.cesti-elfove.cz

www.nelez.cz

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/inspirace-pro-pedagogy/materialy-tipy-a-zkusenosti/casopis-kriticka-gramotnost

AKTIVITA 4 (Brainstorming – Desatero proti lžím) – 25 minut

Žáci navrhují zásady, jakými se mohou řídit, aby nebyli pod vlivem lží a manipulací a aby je sami dál nešířili. Pokud aktivita vázne, nabídneme tvrzení k výběru:

Tvrzení bez skutečných a ověřitelných důkazů není argument.

Tvrzení, které samo sebe vyvrací, není být pravdivé.

Pro každé tvrzení lze přinést důkazy pro i proti. Pro pravdivé nejsou důkazy proti.

Sebekrásnější tvrzení není pravdivé, pokud neodpovídá pozorovanému.

Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.

Cílem diskuse je pravda, nikoliv výhra.

Dialog znamená ctít pravdu, druhého i sebe.

Pokud nepochopíš názor oponenta, nemůžeš jeho tvrzení vyvracet ani uznat.

Neodváděj diskusi od nepříjemných otázek a argumentů protistrany.

Množství slov ani hlasitost jejich sdělení nenahradí chybějící argument.

Tvrzení formuluj rozumem, ne emocemi.

Argumentuj proti argumentům, ne proti osobě.

Co se stane dřív, nemusí být nutně příčinou toho, co se objevilo později.

Svět není černobílý.

Sporné tvrzení musí dokázat ten, kdo ho prosazuje.

Názor nemusí být pravdivý jen proto, že je populární, nebo že ho zastává někdo známý, který však není prokazatelným odborníkem.

Vyjasněte si s oponentem pojmy, abyste na věc prohlíželi ze stejného úhlu.

Tvrzení o zázraku nestojí na rozumu, ale na víře.

Buď poslem dobrých zpráv.

 

Závěr: Pro spokojený život je důležité mít možnost se správně a svobodně rozhodnout. To nejde bez kompletních, nezaujatých, srozumitelných a pravdivých informací.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.