Zodpovědné zadlužování

Hlavní stránka / Pro učitele / Zodpovědné zadlužování

4.12.2020

Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky se základními pojmy, které se týkají poskytování půjček, a naučit je počítat náklady úvěru na praktických příkladech, tak aby v budoucnu dokázali udělat rozumné rozhodnutí.

Věková skupina: druhý stupeň ZŠ

Časový rámec: 1 vyučovací hodina

Metodický postup:

Aktivita 1

Sdělte žákům, že téma hodiny jsou finance a že se budou probírat pasiva. Než jim pojem vysvětlíte, nechte je vyluštit křížovku Co je to pasivum? Tajenka pojem totiž částečně objasní.

Aktivita 2

Rozdejte každému žákovi Pojmosměrku a vyhlašte ve třídě soutěž o nejrychlejšího řešitele. Po rozluštění tajenky („Různé úvěry mají různé vlastnosti, buďte důvtipní a nároční!“) vysvětlete žákům jednotlivá slovíčka včetně jejich souvislosti s probíranou látkou (např. příjmy – výdaje – rozpočet – plán -> před rozhodnutím o sjednání úvěru je nutné sestavit rozpočet a pečlivě naplánovat, zda je člověk schopen půjčku splácet; pro nenadálé události si lidé sjednávají pojištění neschopnosti splácet atd.). Pro vysvětlení pojmů je vám k dispozici slovníček. Důraz klaďte na termíny: jistina, úrok, úroková míra, RPSN a splatnost, jejich porozumění je klíčové pro plnění další aktivity. Žáci si mohou zapisovat význam slovíček přímo do seznamu Pojmosměrky.

Aktivita 3

Rozdejte žákům pracovní listy Jak ti to vyšlo? a společně zpracujte cvičení 1 a 2. Cvičení 3 zadejte žákům vypracovat za domácí úkol.

Pozn. k RPSN: Při srovnávání půjček s dobou splatností kratší než 1 rok je ukazatel RPSN

zavádějící – konkrétně např. rozdíl mezi roční úrokovou mírou a RPSN při velmi nízkém poplatku za vyřízení úvěru ve cvičení 3 u úvěru od společnosti „Nestojí to za to“.

U úvěrů poskytovaných na dobu kratší než jeden rok je možné použít ukazatel navýšení – viz článek RPSN, úroková sazba a koeficient navýšení aneb jak vybrat nejvýhodnější úvěr.

Aktivita 4

Žáci si ověří nabyté znalosti v kvízu: Kdo komu půjčí? A za kolik?

Doplňující úkoly a aktivity:

  • Žáci v aktivitě 3 spočítají ve cvičení 3 koeficient navýšení a porovnají hodnoty s ostatními výsledky.
  • Žáci mají za úkol sledovat reklamy na spotřebitelské úvěry a zapisovat si, kde se uvádí RPSN a v jaké výši. Vypracují srovnání různých nabídek bank i nebankovních institucí.

Další literatura a odkazy:

Přílohy:

  1. článek Jak vybrat nejvýhodnější úvěr
  2. křížovka Co je to pasivum
  3. pojmosměrka
  4. pracovní list Jak ti to vyšlo?
  5. kvíz Kdo komu půjčí? Za kolik?

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.