Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(22.11.2016)

Mediální manipulace

22.11.2016
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby si studenti dokázali ověřovat informace; uvědomili si, že informace v médiích mohou být nepodložené, zavádějící či nepravdivé; uměli rozlišit propagandu od kriticky zaměřeného sdělení. Vypěstovat u studentů kritický a analytický postoj k informacím v médiích.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2015)

Nedělej sluhu dluhu

4.12.2015
Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky se základními pojmy, které se týkají poskytování půjček, a naučit je počítat náklady úvěru na praktických příkladech, tak aby v budoucnu dokázali udělat rozumné rozhodnutí.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2015)

Co značí značka

4.12.2015
Cíl lekce: Cílem hodiny je zdůraznit používání nejrůznějších označení zboží a symbolů v EU.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2015)

Telekomunikace

2.12.2015
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti reflektovali, že sami svým chováním určují nebo minimálně podstatně ovlivňují svou poptávku a reakcemi výběr, kvalitu a úroveň ceny telekomunikačních služeb. Po absolvování lekce by studenti měli kritičtěji smýšlet o nabídkách telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetového připojení.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2015)

Spamm a phishing

2.12.2015
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti rozpoznali finanční podvod, popsali, jak ho předvídat a jak se proti němu bránit, pokud se stanou jeho obětí.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2015)

Historie a funkce peněz

2.12.2015
Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky s příčinami vzniku peněz, jejich dnešní podobou a vztahy mezi různými měnami. Žáci zároveň porozumí, proč je důležitý význam peněz – kromě toho, že slouží jako prostředek směny.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2015)

Nakupování on-line

2.12.2015
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby se studenti orientovali v internetových nabídkách a přistupovali k informacím podávaným na internetu kriticky. Studenti by po absolvování lekce měli znát práva i povinnosti, které se týkají internetového nákupu, mj. být schopni zrealizovat nákup na internetu i zformulovat text o odstoupení od smlouvy.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2015)

Cestovní smlouva

2.12.2015
Cíl lekce: Cílem lekce je naučit studenty, jak hájit svá práva a dodržovat své povinnosti při cestování. Zároveň poukázat na instituce, na které se mohou obrátit v případě potíží.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2015)

Finance a plánování

2.12.2015
Cíl lekce: Každý člověk má nejrůznější životní cíle, přání a potřeby, avšak splnění těchto zpravidla nelze uskutečnit ze dne na den. Vyžadují totiž větší či menší finanční investice. Cílem lekce je studenty naučit podstatu finančního plánování a spoření, aby si svá přání mohli jednodušeji

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.