Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(25.12.2018)

Pitná voda pro všechny?

25.12.2018
Cíl aktivity: Žák zná svoji spotřebu pitné vody na jeden den a ví, kolik korun tato voda stojí. Zná postup výroby pitné vody a její dopravy ke spotřebiteli. Je si vědom nutnosti ochrany povrchových a podzemních zdrojů pitné vody.

  |   sekce: Pro učitele

(12.12.2018)

V síti

12.12.2018
Cíl lekce: Žák si je vědom, že nadměrným používáním sociálních sítí se ochuzuje o jiné aktivity ve volném čase a že jejich užívám se dobrovolně vystavuje jistým nebezpečím.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

Jedéééééém! Chrrrrchrrrrllll

4.12.2018
Cíl lekce: Žák si je vědom, že většina dopravních prostředků a výroba elektřiny nespotřebovává jen paliva a že jejich neviditelný odpad má velké negativní zdravotní důsledky pro člověka.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

To zvládneš!

4.12.2018
Spotřebitelská karetní hra pro zlepšení argumentace.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Spamm a phishing

2.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti rozpoznali finanční podvod, popsali, jak ho předvídat a jak se proti němu bránit, pokud se stanou jeho obětí.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Historie a funkce peněz

2.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky s příčinami vzniku peněz, jejich dnešní podobou a vztahy mezi různými měnami. Žáci zároveň porozumí, proč je důležitý význam peněz – kromě toho, že slouží jako prostředek směny.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Nakupování on-line

2.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby se studenti orientovali v internetových nabídkách a přistupovali k informacím podávaným na internetu kriticky. Studenti by po absolvování lekce měli znát práva i povinnosti, které se týkají internetového nákupu, mj. být schopni zrealizovat nákup na internetu i zformulovat text o odstoupení od smlouvy.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Finance a plánování

2.12.2018
Cíl lekce: Každý člověk má nejrůznější životní cíle, přání a potřeby, avšak splnění těchto zpravidla nelze uskutečnit ze dne na den. Vyžadují totiž větší či menší finanční investice. Cílem lekce je studenty naučit podstatu finančního plánování a spoření, aby si svá přání mohli jednodušeji

  |   sekce: Pro učitele

(29.11.2018)

Hezky to vypadá, ale z čeho to je?

29.11.2018
Žáci chápou, že při nakupování základních potravin je kromě ceny důležité sledovat i složení výrobku a že obrázky na obalu často nakupujícího mate. Žák získá návyk číst z obalů složení a neřídit se jenom cenou.

  |   sekce: Pro učitele

(22.11.2018)

Mediální manipulace

22.11.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby si studenti dokázali ověřovat informace; uvědomili si, že informace v médiích mohou být nepodložené, zavádějící či nepravdivé; uměli rozlišit propagandu od kriticky zaměřeného sdělení. Vypěstovat u studentů kritický a analytický postoj k informacím v médiích.

  |   sekce: Pro učitele

(13.11.2018)

Co mi mobil dává a co bere? (Spotřebitelství pro I. stupeň)

13.11.2018
Cíl lekce: Žák ví, dětství není jenom hra a zábava, ale i povinnost a odpovědnost k okolí. A každý to máme nastavené jinak.

  |   sekce: Pro učitele

(7.11.2018)

Konspirační teorie

7.11.2018
Cíl lekce: Studenti se naučí odlišit empiricky ověřitelnou teorii či popis událostí od konspirační teorie; naučí se základně orientovat v hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů šířících konspirační teorie a kriticky hodnotit argumenty tyto teorie obhajující i odmítající. Studenti si osvojují kritický a analytický postoj ke konspiračním teoriím.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.