Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(2.12.2019)

Cestovní smlouva

2.12.2019
Cíl lekce: Cílem lekce je naučit studenty, jak hájit svá práva a dodržovat své povinnosti při cestování. Zároveň poukázat na instituce, na které se mohou obrátit v případě potíží.

  |   sekce: Pro učitele

(23.10.2019)

Reklama(ce) aneb Jak reklamovat zboží?

23.10.2019
Cíl lekce: Žák ví, že zakoupenou věc, u které se projeví vada, může reklamovat. Ví, jaká reklamace je oprávněná a kde a jakým způsobem lze reklamaci řešit. (Reklamací zboží zakoupeného na internetu se zabývá jiná metodika.)

  |   sekce: Pro učitele

(23.10.2019)

Aby se dovolená neprodražila - O právech cestujících

23.10.2019
Cíl lekce: Žák ví, že cestující není vystaven svévoli přepravců, zejména co se týče dodržení jízdního či letového řádu a že má nárok na finanční a další kompenzace za nesplnění podmínek přepravy. Ví, jak a kam se obrátit.

  |   sekce: Pro učitele

(25.6.2019)

Šetrný spotřebitel

25.6.2019
Sedm perfektně zpracovaných medotik vč. pracovních listů pro žáky v medodické příručce "Šetrný spotřebitel" vydané programem Ekoškola. Metodiky jsou tématicky rozděleny pro první a druhý stupeň ZŠ.

  |   sekce: Pro učitele

(28.12.2018)

Jíme, abychom žili, nebo žijeme, abychom jedli? (o stravovacích preferencích)

28.12.2018
Cíl aktivity: Žák ví, že jídlo, než se dostane na stůl, urazí poměrně dlouhou a finančně náročnou cestu. A že není samozřejmost se najíst.

  |   sekce: Pro učitele

(27.12.2018)

Zničím věc, protože chci novou?

27.12.2018
Cíl lekce: Žák ví, že se některé věci dají používat opakovaně, že je pod vlivem reklamy i závisti, že by svoje chování měl mít co nejvíce pod kontrolou a že než něco nového koupí nebo něco starého vyhodí, měl by zvážit důsledky tohoto rozhodnutí.

  |   sekce: Pro učitele

(25.12.2018)

Pitná voda pro všechny?

25.12.2018
Cíl aktivity: Žák zná svoji spotřebu pitné vody na jeden den a ví, kolik korun tato voda stojí. Zná postup výroby pitné vody a její dopravy ke spotřebiteli. Je si vědom nutnosti ochrany povrchových a podzemních zdrojů pitné vody.

  |   sekce: Pro učitele

(12.12.2018)

V síti

12.12.2018
Cíl lekce: Žák si je vědom, že nadměrným používáním sociálních sítí se ochuzuje o jiné aktivity ve volném čase a že jejich užívám se dobrovolně vystavuje jistým nebezpečím.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

Jedéééééém! Chrrrrchrrrrllll

4.12.2018
Cíl lekce: Žák si je vědom, že většina dopravních prostředků a výroba elektřiny nespotřebovává jen paliva a že jejich neviditelný odpad má velké negativní zdravotní důsledky pro člověka.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

Nedělej sluhu dluhu

4.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky se základními pojmy, které se týkají poskytování půjček, a naučit je počítat náklady úvěru na praktických příkladech, tak aby v budoucnu dokázali udělat rozumné rozhodnutí.

  |   sekce: Pro učitele

(4.12.2018)

To zvládneš!

4.12.2018
Spotřebitelská karetní hra pro zlepšení argumentace.

  |   sekce: Pro učitele

(2.12.2018)

Spamm a phishing

2.12.2018
Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti rozpoznali finanční podvod, popsali, jak ho předvídat a jak se proti němu bránit, pokud se stanou jeho obětí.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.