Jak číst obaly mycích prostředků

Hlavní stránka / Pro učitele / Jak číst obaly mycích prostředků

10.11.2021

Cíl lekce: Žák ví, že mycí a čistící prostředky mají různou účinnost a že používání čistících prostředků různě zatěžuje životní prostředí.

Věková skupina: od 5. třídy ZŠ výše

Časový rámec: cca 2 vyučovací hodiny

Pomůcky: 8 talířů, 4 lavory, sádlo, mrkev, struhadlo, běžné mycí prostředky, voda, ochranné rukavice, zástěry, papírové kuchyňské utěrky, odměrný válec

METODICKÝ POSTUP

AKTIVITA 1 (Evokace – Jak nejlépe umýt talíř) – 10 minut

Žáci navrhují způsoby a postupy, jak nejlépe umýt talíř. Jejich nápady zapisujeme a na závěr rozdělíme do čtyř skupin, které zachycují základní faktory pro efektivní mytí: teplota mycí lázně, časová délka mytí, použití chemických prostředků a síla. Ostatním (např. bláznivým) nápadům vyhradíme pátou skupinu.

AKTIVITA 2 (Dopady mytí) – 15 minut

Žáci vymýšlí, jaké dopady a důsledky má mytí nádobí. Podle potřeby žáky upozorníme na důsledky, které nezazněly.

- spotřeba vody,

- poškození pokožky rukou,

- spotřeba energie na ohřev vody,

- mycí prostředky stojí různé částky,

- znečištění odpadních vod,

- zbytky chemických látek na nádobí,

- u mytí stojíme v nepřirozené poloze, takže přetěžujeme záda

a pod.

AKTIVITA 3 (Skupinová práce – Talířové testy) – 30 minut

Žáky rozdělíme do čtyř skupin.

a) Nastrouhanou mrkví pro každou skupinu znečistíme talíř. Každá skupina použije pro umytí talíře jen jeden ze čtyř způsobů – teplá voda, mytí ve studené vodě, použití mycího prostředku a drhnutí – a má na to 1 minutu. Papírovou utěrkou vyhodnotíme efektivitu způsobu mytí.

b) Sádlem pro každou skupinu umastíme talíř. Každá skupina použije pro umytí talíře jen jeden ze čtyř způsobů – teplá voda, mytí ve studené vodě, použití mycího prostředku a drhnutí – a má na to opět jen 1 minutu. Papírovou utěrkou vyhodnotíme efektivitu způsobu mytí.

Každá skupina vyhodnotí svůj způsob mytí talíře a navrhne efektivnější postup.

Pozn. Žáky upozorníme, že pokud nepůjde dobře umýt barvivo z mrkve (zejména z plastového nádobí), lze na toto barvivo použít nejdřív tuk, ve kterém je rozpustné (např. sádlo) a až pak jde dobře umýt. Aby se po konzumaci syrové mrkve dostal beta-karoten (zdroj vitamínu A) do organismu, je třeba ho tedy konzumovat s tukem.

c) Talířový test provedeme s různými mycími prostředky. Každá skupina zároveň změří, jaký objem mycího prostředku na umytí jednoho talíře spotřebovala. Každá skupina vyhodnotí svůj mycí prostředek a určí, kolik stojí umytí jednoho talíře.

AKTIVITA 4 (Vliv na zdraví a životní prostředí – Chemické složení mycích prostředků) – 10 minut

Každá skupina prostuduje obal svého mycího prostředku a pokusí se (např. z internetu) zjistit, jaké látky a s jakým dopadem na pokožku a životní prostředí obsahují. Svůj mycí prostředek doporučí nebo nedoporučí a uvede důvody.

AKTIVITA 5 (Měření objemu spotřebované vody – Mytí pod tekoucí vodou) – 15 minut

Každá ze skupin změří objem tekoucí vody, který je potřeba k umytí jednoho talíře, a učiní kvalifikovaný odhad, kolik vody by se na mytí nádobí pod tekoucí vodou spotřebovalo např. po rodinném obědě. Navrhne způsob, jak objem použité vody snížit.

AKTIVITA 6 (Shrnutí) – 10 minut

Účinnost mytí je ovlivněna čtyřmi nezastupitelnými faktory:

- teplotou mycí lázně,

- časovou délkou mytí,

- použitými chemickými prostředky,

- uplatněnou silou.

Pokud např. zvýšíme teplotu, můžeme ubrat chemii a zkrátit čas.


Při mytí nádobí (a obecně při jakémkoli úklidu) můžeme zohledňovat nejrůznější dopady – hygienické, zdravotní, ekonomické nebo environmentální /ekologické.

Hygienické – po umytí by nádobí nemělo obsahovat zbytky jídel ani čistících prostředků, ideální desinfekcí je 8% roztok octa

Zdravotní – při mytí chráníme pokožku ochrannými rukavicemi, aromatické vůně nečistí a spolu s desinfekcí nebo konzervanty mohou podpořit alergickou reakci našeho těla, dbáme, abychom při mytí neuklouzli nebo nadměrně nezatěžovali tělesné partie (nestojíme snožmo ale s nakročenou nohou)

Ekonomické – dbáme na nižší spotřebu vody a mycího prostředku (v ČR se utratí za čistící a úklidové prostředky asi 7 miliard korun), mikrovláknová utěrka nahradí saponát, jen samotná voda má 50 % účinnost mytí

Environmentální a ekologické – dodržujeme doporučené množství mycího prostředku a upřednostňujeme ty, které jsou účinější a nadměrně nezatěžují čištění odpadních vod (např. ty bez chlóru a jiné desinfekce), např. s certifikací označením „Ekologicky šetrný výrobek“

 

Nevyžádaná rada na závěr: Cíle reklam na čistící prostředky nejsou ani hygienické, ani zdravotní, ani environmentální či ekologické. Jsou vždy zejména ekonomické, proto reklamy „konzumujeme“ střízlivě.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.