Udržitelné spotřebitelství - jak se stravovat

Hlavní stránka / Pro učitele / Udržitelné spotřebitelství - jak se stravovat

10.11.2021

Cíl lekce: Žák ví, co znamená udržitelná soptřeba. Že základním smyslem správné výživy je zajistit optimální přívod energie a živin buňkám těla přiměřeně k věku, zdravotnímu stavu a životnímu stylu. Žák ví, že strava má být přiměřená (co do množství), pestrá (různorodá), vyvážená (složky podle potravinové pyramidy).

Věková skupina: od 5. třídy ZŠ výše

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

 

METODICKÝ POSTUP

AKTIVITA 1 (Evokace – Hlasování nohama) – 10 minut

Žáci se přeskupují na jednotlivé strany učebny podle (ne)souhlasu s vyřčenými výroky ohledně jídla (ano na jednu stranu, ne na druhou).

Příklady výroků:

Nejlepší snídaně je žádná snídaně.

Snídám až ve škole.

Snídám cereálie.

Snídám chleba s máslem a něco na to.

Na žízeň je nejlepší voda

Když brambory, tak jako hranolky.

Nejlepší jablko je pomeranč.

Místo oběda ve školní jídelně radši chipsy.

Co je zelené, není k jídlu.

Po osmé večer do lednice nechodím.

Na žízeň je nejlepší Coca Cola.


AKTIVITA 2 (Skupinová práce – Proč jíme) – 10 minut

Žáci se rozdělí do skupin po cca čtyřech dětech. Jednotlivé skupiny vymýšlejí co nejvíce důvodů, proč jíme. Po několika minutách vyzveme účastníky, aby vymýšleli i bláznivé nápady – např. aby byla lednička prázdná, aby měli zemědělci odbyt, abychom se vešli do kalhot po dědovi, abychom nehráli na počítači, … Během hry dělíme nápady na racionální a bláznivé (vtipné). Na závěr shrneme, že důvodem je zajistit jednotlivým buňkám těla (jsme mnohobuněčný organismus) optimální přívod energie a živin.

 

AKTIVITA 3 (DiskuseCo je zdravé) – 10 minut

Vyzveme žáky, aby navrhovali potraviny, o kterých říkáme, že jsou zdravé, a ke každé uvedou, co z nich naše buňky využívají. Jednotlivé potraviny píšeme na lístky formátu A6.

 

AKTIVITA 4 (Skupinová práce – Potravinová pyramida) – 20 minut

Jejich úkolem je sestavit rozstříhanou potravinovou pyramidu (z původního formátu A3, ideálně laminovanou) – buď je rozstříhaná jako hlavolam nebo po jednotlivých potravinách - viz např. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267631314-osm-dni-zdravi-v-evrope/1585-potravinova-pyramida-pro-deti/

Po sestavení vysvětlíme, proč je to pyramida (vrchol tvoří potraviny, kterých nám stačí málo, základem je základna pyramidy).

 

AKTIVITA 5 (Skupinová práce – Čemu ku prospěchu?) – 15 minut

Lístky pořízené ve 3. aktivitě děti přiřadí k jednotlivým patrům pyramidy. Diskutujeme, zda někde něco nechybí. Děti vymyslí, k čemu slouží potraviny z jednotlivých pater a co se jejich prostřednictvím dostává do těla, resp. k jednotlivým buňkám organismu (např. zdroj vápníku kostem a zubům, bílkoviny svalům apod.).

 

Aktivita 6 (Diskuse – Všeho s mírou) – 20 minut

Společně se zamyslíme, zda by každý z nás měl mít stejnou pyramidu, jestli bychom měli všichni jíst stejný sortiment a stejné množství potravin. Budou na tom stejně mimina, školáci a dospěláci? Bude jíst aktivní sportovec stejně jako pecivál? Proč? Kdo bude potřebovat více bílkovin a kdo musí držet cukry na uzdě? Může každý všechno, nebo někdo něco vůbec nesmí?

 

Aktivita 7 (Závěrečné shrnutí) – 5 minut

Žáci samo formulují, kolik stravy jíst (přiměřeně co do množství), jak různorodá by měla být (pestrost) a z jakých složek potravinové pyramidy by měla být složena (vyváženost). A také je to různé s ohledem na věk, zdravotní stav a způsob života, který máme každý jiný.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.