Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(3.1.2018)

Chytré návody

3.1.2018
Cíl lekce: Podpora kreativity, řízení procesu tvorby v týmu; seznámení s důležitostí návodů k výrobkům a s bezpečností při jejich využívání.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Reklama - spotřebitelský a psychologický pohled I.

25.1.2017
Rozsáhlý metodický balíček pro učitele SŠ. Cíl lekce: Student umí popsat či vysvětlit, co je to reklama, jaké může mít formy a kde se s ní může setkat, dále pak původ slova reklama, základní údaje z historie: které prvky se využívaly dříve, v jaké podobě a zda přetrvaly do dnešní doby. Dokáže vysvětlit zkratku AIDA a podat příklad, zná princip 4P, umí vysvětlit, v čem spočívá iluze odolnosti vůči reklamě. Také dokáže rozpoznat rozdíl mezi reklamou na "emocionální" a "racionální" výrobek techniky využívané v reklamě těchto odlišných skupin výrobků.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Reklama - spotřebitelský a psychologický pohled II.

25.1.2017
Rozsáhlý metodický balíček pro učitele SŠ. Cíl lekce: Student chápe vliv emocí na motivaci při spotřebitelském rozhodování, umí posat některé faktory, které mohou narušit objektivitu našeho vnímání. Reflektuje vliv barev na vnímání různých předmětů, chutí, dotykových a motorických vněmů, zná termín podprahová reklama a některé jazykové triky vyskytující se ve sloganech a reklamních sděleních. Chápe, jak a proč se zkoumá cílová skupina pro jednotlivé výrobky, zná proces tvorby image značky. Vnímá kulturní rozdíly a jejich význam při tvorbě reklamní kampaně a důležitost etiky v reklamě. Dokáže odhalit psychologické metody a techniky používané v marketingových průzkumech.

  |   sekce: Pro učitele

(24.1.2017)

Finanční vzdělávání na SŠ

24.1.2017
Soubor 8 "na klíč" připravených plánů hodin pro finanční vzdělávání na SŠ ve formě projektové hry. Žáci se prostřednictvím originálních aktivit učí, jak hospodařit s rodinnými financemi, jak vhodně spořit či investovat, jak se vypořádat s dluhem nebo inflací. Příručka obsahuje mj. pracovní listy, kvízy a slovník pojmů a díky hernímu zpracování u žáků značně rozvíjí komunikativnost, smysl pro spolupráci a řešení problémů.

  |   sekce: Pro učitele

(15.1.2017)

Finanční vzdělávání na ZŠ

15.1.2017
Soubor 12 "na klíč" připravených plánů hodin pro finanční vzdělávání na ZŠ ve formě projektové hry. Žáci se prostřednictvím originálních aktivit učí, jak hospodařit s rodinnými financemi, jak vhodně spořit či investovat, jak se vypořádat s dluhem nebo inflací. Příručka obsahuje mj. pracovní listy, kvízy a slovník pojmů a díky hernímu zpracování u žáků značně rozvíjí komunikativnost, smysl pro spolupráci a řešení problémů.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.