Telekomunikace

Hlavní stránka / Pro učitele / Telekomunikace

2.12.2021

Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti reflektovali, že sami svým chováním určují nebo minimálně podstatně ovlivňují svou poptávku a reakcemi výběr, kvalitu a úroveň ceny telekomunikačních služeb. Po absolvování lekce by studenti měli kritičtěji smýšlet o nabídkách telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetového připojení.

Věková skupina:

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Metodický postup:

Zadání úkolu v předcházející hodině

Studenti by si měli do hodiny přinést libovolnou tištěnou reklamu telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

Stručný úvod do problému

Vzhledem k tomu, že v dané oblasti působí pouze několik výrazných poskytovatelů telekomunikačních služeb, je velmi důležitá zpětná vazba spotřebitelů na obchodní praktiky a smluvní podmínky. Při uzavírání smluv se používají formulářové smlouvy, tedy smlouvy s již předjednanými smluvními podmínkami s minimální možností spotřebitele měnit jejich konkrétní obsah. I proto mívají takové smlouvy zásadní společenský dopad a reakce spotřebitelů na případy používání nepřiměřených smluvních podmínek mohou významně příznivě ovlivnit obsah smluv plošně. Velkou úlohu v tomto ohledu mohou sehrávat také spotřebitelské organizace, které mají možnost požadovat od podnikatele, aby se zdržel protiprávního jednání, případně podat žalobu na zdržení se ho.

Aktivita 1 – Diskuze

Přibližte téma telekomunikačních služeb v základních rysech se zaměřením na souvislost s úkoly obsaženými v pracovním listu. Výklad by se měl týkat těchto konceptů:

 • kdo je spotřebitel (uživatel), kdo je dodavatel (poskytovatel služby), co si představit pod označením služba, smlouva;
 • jaké služby by studenti zahrnuli do oblasti telekomunikací (internet, telefonní spojení, poštovní služby aj.);
 • Český telekomunikační úřad - kdy se na něj obrátit a jaké jsou jeho pravomoci;
 • internetové připojení a bezpečnostní rizika, pravidla netikety;
 • linky se zvýšenou tarifikací;
 • reklamace telekomunikačních služeb;
 • základní případy rozpoznání nekalých obchodních praktik a nepřiměřených smluvních podmínek.

K výkladu problematiky vám poslouží texty Telekomunikace – Stručný úvod do problému, Nekalé obchodní praktiky, Nepřiměřené smluvní podmínky, Triky operátorů aneb na co si dát pozor, Nejdůležitější povinnosti obchodníka, Práva spotřebitele, pokud uzavřel smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb tzv. na ulici (mimo provozovnu), Spotřebitel nemá jen práva, ale i povinnosti. Které to mohou být?, Evropské pohotovostní číslo, Čísla se zvláštním tarifem, Roaming, Internet a Jak reklamovat telekomunikační služby?

Námět na domácí úkol – průzkum trhu (s využitím stránek: www.ctu.cz a stránek operátorů provést cenové porovnání srovnatelných kvalitativních nabídek telefonních operátorů)

Aktivita 2

Rozdejte studentům pracovní listy a společně začněte pracovat na jednotlivých úkolech. V průběhu práce diskutujte následující otázky:

 • Záznamy o telefonních hovorech: může stát podle vašeho názoru sledovat obsah telefonních hovorů svých občanů, včetně údajů o „prozvánění“ např. s odůvodněním, že slušný občan se přece nemusí ničeho obávat?
 • Co si představíte, když se řekne phishing, krádež identity nebo nigerijský spam? Jaká jsou jejich rizika?
 • Co je to roaming? Víte, za jakých podmínek je možné u vašeho operátora telefonovat do zahraničí a ze zahraničí? Proč myslíte, že Evropská komise reguluje cenu roamingu?

Přílohy ke stažení:

 1. Texty TELEKOMUNIKACE
 2. Pracovní list TELEKOMUNIKACE

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.