Co mi mobil dává a co bere? (Spotřebitelství pro I. stupeň)

Hlavní stránka / Pro učitele / Co mi mobil dává a co bere? (Spotřebitelství pro I. stupeň)

13.11.2018

Cíl lekce: Žák ví, dětství není jenom hra a zábava, ale i povinnost a odpovědnost k okolí. A každý to máme nastavené jinak.

Pomůcky: flipchart/tabule, psací potřeby, karty se způsoby používání mobilu (k aktivitě 3), samolepicí puntíky

Aktivita 1 (Parkování):

Před zahájením hodiny všichni žáci včetně vyučujícího „zaparkují“ svůj mobil. Tzn. vypnou ho, položí na velký papír (např formát A1), obtáhnou ho barevnou pastelkou, do takto vyznačeného obdélníku napíší svoje jméno a do tohoto místa svůj mobil odloží. Papír s telefony je po celou vyučovací hodinu všem na očích, např. uprostřed komunitního kruhu, ve kterém budeme pracovat. Kdo nemá mobilní telefon vůbec nebo s sebou ve škole, „zaparkuje“ nějakou milou věc, kterou má u sebe.

Aktivita 2 (Evokace – Odkdy a k čemu mám mobil):

V komunitním kruhu žáci včetně lektora uvedou, od kdy mají svůj mobilní telefon, proč si ho pořídili a k čemu všemu ho používají. Ti co ho nemají uvedou, proč ho nemají nebo proč ho nechtějí. Odpovědi lektor zapíše na flip nebo na tabuli a strukturuje do monotématických skupin a na závěr shrne.

Aktivita 3 (Používání mobilů ve světle výzkumů):

Tří- až čtyřčlenným skupinám rozdáme karty se závěry výzkumu o používání mobilů v ČR i ve světě (na jedné kartě jedno sdělení). Skupiny si nejprve sami potichu přečtou sdělení, pak diskutují a zaujmou stanovisko, zda to odpovídá i jejich způsobu používání. Pak svoji kartu (podle pořadí) nahlas prezentují před ostatními vč. vlastního stanoviska.

Texty na kartách:

 1. Průměrný Čech v produktivním věku kontroluje svůj mobil průměrně 46x denně (každých 21 minut z bdělé části dne).
 2. Denně stráví Češi u mobilů 2 hodiny a 53 minut.
 3. Žáci do 12 let ve Velké Británii stráví s mobilním telefonem, počítačem a u televize téměř šest hodin denně.
 4. Studenti ve Velké Británii ve věku od 13 do 18 let téměř devět hodin.
 5. V roce 2001 žádná ze zkoumaných škol ve Velké Británii neměla zaveden zákaz používání mobilních telefonů.
 6. V roce 2007 zákaz používání mobilních telefonů zavedlo ve Velké Británii 50 % škol.
 7. Do roku 2012 již 98 % sledovaných škol ve Velké Británii buď naprosto zakázalo telefony v prostorách školy nebo požadovalo, aby byly tyto přístroje při příchodu do budovy školy odevzdány.

Lektor oznámí zdroje údajů: Analýza společnosti TruconneXion a.s., 1850 lidí, 2016 a Výzkum London School of Economics v letech 2001 až 2012 v britských školách.

Necháme ostatní žáky okomentovat, zda jejich aktivity odpovídají výzkumům a zda by přistoupili na zákaz nebo omezení používání mobilů ve škole.

Aktivita 4 (Pohybová aktivita):

Žáci si stoupnou doprostřed volného prostoru. Podle zvolené odpovědi (ano – ne) se přemístí do jednoho ze dvou určených míst na okraji prostoru (ano je vždy na stejné straně).

Otázky:

 1. Znám lidi, kteří potřebují být připojený k internetu pořád.
 2. Znám lidi, kteří upřednostňují hru na počítači před jídlem a pitím nebo její rychlá jídla při hře.
 3. Znám lidi, kteří ignorují okolí a věnují se jenom aktivitám na počítači a internetu.
 4. Znám lidi, kteří jsou agresivní nebo nervózní, pokud nejsou na signálu (k mobilu nebo internetu) nebo když jim někdo neodpoví.
 5. Znám lidi, kteří nemají jiné zájmy kromě počítače a sociálních sítí.

Sdělení lektora: Pokud u odpovědí převažují „ano“, znamená to, že znáte někoho, kdo je ohrožen tzv. netolismem – závislostí na internetu ve všech formách, tzn. na hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, surfování apod. Jde o tzv. virtuální drogy, kam patří i mobilní telefon a televize. Jde o nemoc a bylo zjištěno, že u takto závislých jejich činnost aktivuje stejné mozkové centrum jako heroin.

Aktivita 5 (Proč jsem v kontaktu na počítači nebo na mobilu nebo na internetu):

Na tabuli/flipu jsou ve sloupci zapsány důvody, proč žáci používají elektronickou komunikaci. Každý vybere tři svoje nejčastější důvody a přidělí jim puntík. (Nejdřív vše promyslet, pak tři vybrat a až pak nalepit nejvýše tři puntíky.)

Důvody k elektronické komunikaci:

 • je to moderní
 • všichni to mají
 • chci být ve stálém kontaktu s kamarády
 • plánujeme osobní schůzky
 • líbí se mi to
 • např. na FB můžu být v přímém kontaktu se svými idoly
 • je to levné
 • mám rád/-a techniku
 • je tam spousta vychytávek
 • mám přístup k aplikacím, které mi pomáhají ve škole
 • rodiče chtějí, abych byla dostupná stále na telefonu
 • je to zábava
 • dobře se tam drbe
 • je tam spousta zajímavých osobních informací
 • nic jiného mě nebaví
 • jediná možnost, jak hrát on-line hry a s ohromným množstvím hráčů

Aktivita 6 (Moje povinnosti a radosti):

Skupinu rozdělíme na dvě části, každá obdrží flip a fixy. Letor zadá jedné skupině vypsat, jaké povinnosti děti mají, pokud jsou doma. Druhá skupina žáků vypíše činnosti, které velmi rádi dělají, když zrovna nepoužívají mobil. Po skončení si je vzájemně představí a případně doplní. Lektor zohlední/zdůrazní, že jsme každý jiný, a proto máme i různé povinnosti a radosti, při kterých mobil nepotřebujeme. Flipy vystavíme, případě si z nich vezmeme inspiraci např. pro tvorbu plakátu „Když můj mobil parkuje“.

Aktivita 7 (Reflexe):

Lektor položí otázku: Jak bych komunikoval/-a s kamarády, kdyby ještě nebyly mobily? Zapisujeme odpovědi na tabuli/flip, vyvěsíme. Na závěr otázky a případně diskuse: Dalo by se takto komunikovat, i když už mobily jsou? Kdo je ochotný nechat mobil bezpečně „zaparkovaný“ (= pod dohledem) celou hodinu, celý školní den, celý víkend?

Na závěr: Žáci si vyzvednou a zapnou svůj mobil a zkontrolují, zda jim přibyla zpráva, status, lajk na FB apod. a sdělí to ostatním.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.