Pitná voda pro všechny?

Hlavní stránka / Pro učitele / Pitná voda pro všechny?

25.12.2018

Cíl aktivity: Žák zná svoji spotřebu pitné vody na jeden den a ví, kolik korun tato voda stojí. Zná postup výroby pitné vody a její dopravy ke spotřebiteli. Je si vědom nutnosti ochrany povrchových a podzemních zdrojů pitné vody.

V některých třídních kolektivech je výhodné, když celým projektem o vodě žáky provádí libovolná postavička (pohádková, třídní, vodní apod.), ta také sděluje konkrétní údaje o vodě.

Věková skupina: I. stupeň ZŠ (2. až 5. třída)

Časový rámec: týdenní projekt (cca 10 vyučovacích hodin) např. při příležitosti Světového dne vody (22.3.) nebo Týdne vody (červen).

Pomůcky: velké archy papíru (A1 nebo A0) jako postery, flipchart, lístečky cca 5 cm x 7 cm (16 lístečků z A4), psací potřeby, pastelky, čtvrtky A4, lepidlo, lišta nebo izolepa na zavěšení posteru,

 

AKTIVITA 1 (Evokace – Kolik vody denně potřebuji na pití):

Žáci v komunitním kruhu si vezmou svoje láhve s pitím. Každý jednotlivě postupně řekne, jakému nápoji dává přednost a proč, kolik láhví denně vypije, jaké pocity má, když pití dojde nebo ho dlouho nemá, co se může stát, kdyby přestal pít apod. Lektor představí objem jednoho litru – tento objem by měly mít žáci během celého projektu na očích.

 

AKTIVITA 2 (Kde všude je voda):

Žáci zapíší na lístečky, kde všude se vyskytuje voda, lektor je povzbuzuje, aby hledali všude, kde se dá (např. nejen doma, ale i v obchodě, mimo zeměkouli apod.). Následně každý postupně čte vždy jeden nápad. Prvním lístečkem–nápadem začne hromádku. Pokud někdo z ostatních má totéž, přiloží svůj lísteček k prvnímu. Během aktivity si děti dopisují i další nápady. Lístečky třídíme do jednotlivých skupin, které pak rozdělíme na pro člověka dostupná místa s vodu (řeka, louže, voda v kohoutku, PET láhve z obchodu, studánka, pramen, řeka, rybník, jezero, sníh, led na vodě apod.) a na zatím nedostupná (Mars, Slunce, mraky, ledovec v Himalájích apod.). Obě skupiny nalepíme nebo přepíšeme na velký arch papíru vyvěsíme jako poster (např. „Kde jsi, vodo?“).

 

AKTIVITA 3 (Odkud se bere voda, kterou piju?):

Žáci si z posteru dostupné vody z předchozí aktivity vyberou všechna místa, odkud mají vodu pro pití (většinou balená voda v PET láhvi nebo vodovodní kohoutek) a na čtvrtku A4 podle své představy namalují cestu, kterou se k nim voda dostala, kreslí „proti proudu“ (např. PET, autem domů, regál v obchodě, náklaďák plný PET láhví s vodou, …). Lektor podpoří diskusi o původu vody, základním výstupem by měla být znalost, jaké jsou zdroje vody (povrchové, podzemní; úprava vody a doprava) a její prapůvod je v dešťových srážkách. Všechny cesty společně popíšeme a zachytíme na poster (např. „Cesta pitné vody“).

 

AKTIVITA 4 (Prazdroj pitné vody – jednoduchý koloběh vody):

Připravíme jednoduchý pokus. Přes nízká hrnec s vodou přetáhneme igelitový sáček, mikroten nebo celofán a přichytíme gumičkou. Hrnec umístíme na parapet k oknu. Průběžně (v týdnu) sledujeme kondenzaci par na spodní straně igelitu a její skapávání zpátky do vody v hrnci. Alternativou pro děti je obdoba se zavařovací sklenicí.

 

AKTIVITA 5 (Zachytávání dešťové vody):

Dvě stejně velké nádoby (např. desetilitrové kbelíky) umístíme na volné, před nezvanými hosty chráněné prostranství u školy. Jeden z nich zakryjeme igelitem, mikrotenem nebo celofánem, v prostředku zatížíme, aby se překrytí prohnulo do tvaru nálevky a v nejnižším bodu uděláme otvor, aby dešťové srážky mohly volně natéct do kbelíku. Po delším čase (týden či měsíc) porovnáme množství vody v přikrytém a volném kbelíku. Lektor s žáky diskutuje, např. proč je v nepřikrytém kbelíku méně vody nebo zda by se dešťová voda dala k něčemu využít.

 

AKTIVITA 6 (Ohrožení zdrojů pitné vody pro člověka):

Z předchozí aktivity žáci znají základní zdroje pitné vody. V komunitním kruhu žáci hledají odpověď na otázku, co tyto zdroje ohrožuje?

Vypíšeme je na tabuli a doplníme. Jsou nějaké hrozby, které vodě hrozí přímo od žáků? Následně si žáci rozdělí jednotlivé hrozby, které výtvarně zobrazí. Výsledné práce soustředíme na poster (např. „Hrozby pro pitnou vodu“).

Základní hrozby, které je třeba přiblížit věkové úrovní žáků: vysušování obrovských pozemků, pokles hladiny spodní vody, nadměrné čerpání vody, odlesňování, špatná zemědělská politika státu (podpora velkoplošného hospodaření a nevhodné plodiny), zánik mokřadů, urychlování odtoku melioracemi pozemků, rozšiřování zpevněných ploch bránící vsakování (parkoviště, dálnice, ...), plýtvání a nadměrná spotřeba, chemické znečišťování zdrojů vody, rozšiřování pouští, nadměrná cestní síť, dlouhodobě nízké srážky ...

 

AKTIVITA 7 (Ochrana zdrojů pitné vody):
Žáci vytvoří malé skupinky (např. po čtyrech) a k vybraným základním hrozbám vymýšlí způsoby, jak ohrožení snížit nebo mu úplně zamezit, zapisují je na flipchart a prezentují je před ostatními. Lektor následně vede diskusi, zda jsou nějaká ohrožení neovlivnitelná nebo zda nejde některé zdroje před některými hrozbami neochranitelná. Flipcharty vyvěsíme.

 

AKTIVITA 8 (Pitná voda se jen nepije):

Děti vypočítávají, na co všechno doma vodu používáme. Návrhy zapisujeme na flipchart do třísloupcové tabuly (do 1. sloupce), následně lektor vyzve děti k tipování, kolik vody na jednotlivé činnosti spotřebujeme – tipy zapisujeme do 2. sloupce. Tabulku závěrem lektor doplní podle skutečné spotřeby a zhodnotí tipování (viz tabulka níže). Dále uvede průměrnou denní spotřebu domácností (viz tabulka níže).

Tabulka: Spotřeba vody (příklady činností) – pro pedagoga

Činnost

Spotřeba

Sprchování

60 – 80 litrů

Koupání ve vaně

100 – 150 litrů

Mytí rukou

3 litry

Splachování WC

10 – 12 litrů na jedno spláchnutí

Vaření jídla

5 – 7 litrů

Pití

2 litry denně

Ruční mytí nádobí

10 – 20 litrů

Myčka nádobí

10 – 30 litrů

Praní prádla

40 – 80 litrů

Zálivka rostlin v domácnosti

cca 3 litry

Venkovní zálivka

10 litrů na 1 metr čtvereční

Bazén (naplnění)

3 x 6 metrů, 1,7 m hluboký: cca 30600 litrů

Bazén (doplnění)

3 x 6 metrů, doplnění 10 cm: cca 1800 litrů

Mytí auta

200 litrů

Mytí oken v domácnosti

15 litrů

Úklid podlah

15 litrů

Tabulka: Průměrná denní spotřeba pitné vody v domácnosti

Oblast

Spotřeba v litrech na osobu a den

Spojené státy americké

300

Vyspělé západoevropské země

150 až 200

Praha

106

Země třetího světa

10

Hygienické minimum deklarované (WHO)

100

Pozn.: Údaje se liší podle zdroje informací a metodiky výpočtu.

 

Pro srovnání by se žáci měli dovědět, že průměrný výrobní podnik spotřebují denně statisíce litrů vody. Jaká je denní spotřeba vody ve škole?

AKTIVITA 9 (Kolik stojí pitná voda z kohoutku?):

Představíme žákům cenu za 1000 litrů vody v Praze (2017): 85,42 Kč

(vodné 46,43 Kč, stočné 38,99 Kč)

 

AKTIVITA 10 (Pomocník při úsporách vody):

Žáci vymyslí a nakreslí postavičku, která jim doma nebo ve škole pomůže dodržovat zásady vedoucí k úsporám ve spotřebě pitné vody (např. formou komixu podle níže uvedené tabulky).

 

Tabulka: Příklady opatření na snížení spotřeby pitné vody pro žáky I. stupně.

Koupelna

Spotřeba vody při sprchování může být až o dvě třetiny nižší. Rychlá oprava kapajícího kohoutku – mohou jím za hodinu protéci až 4 litry. Zavírání vody při mytí rukou, čištění zubů nebo holení – za minutu proteče až 10 litrů.

Toaleta

Dvojité tlačítko u splachování umožní spotřebovat na spláchnutí jen tři nebo šest litrů vody. Rychlá oprava protékající nádržka vody – za hodinu může protéci až 60 litrů vody.

Kuchyně

Větší množství ovoce, zeleniny či zeleniny myjeme v napuštěném dřezu nebo v myčce, ne pod tekoucí vodou. Úsporné myčky mohou snížit spotřebu vody až na 10 litrů za cyklus.

Zahrada

Trávník zaléváme vždy po ránu nebo večer, abychom zabránili zbytečnému odparu vody. Na zalévání upřednostňujeme dešťovou vodu.

… při praní, v kuchyni, rychlé ohlášení závady... Vymyslíš další?

Spotřebu vody lze výrazně ovlivnit volbou vhodných zařízení (pračka, myčka, úsporné baterie) a především změnou způsobu života.

Doplňkové aktivity k projektu:

- Exkurze do návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích u přehradní nádrže Švihov na Želivce (okr. Benešov) – http://www.vodni-dum.cz nebo jakékoli úpravny pitné vody.
- Najít nejbližší prameniště nebo studánku a pečovat o ni – http://www.estudanky.eu

 • Add to Phrasebook
   
  • No wordlists for Czech -> Czech...
    
  • Create a new wordlist...
 • Copy

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.