V síti

12.12.2018

Cíl lekce: Žák si je vědom, že nadměrným používáním sociálních sítí se ochuzuje o jiné aktivity ve volném čase a že jejich užívám se dobrovolně vystavuje jistým nebezpečím.

(Metodika může sloužit jako evokující hodina k aktivitám o bezpečnosti na internetu a v sítích.)

Pomůcky: flipchart, fixy, papíry A4, psací potřeby

AKTIVITA 1 (Evokace – pavoučí síť): Žáci se rozdělí do skupin po třech. Každá skupina na papír formátu A4 nakreslí pavoučí síť (zabírá alespoň polovinu plochy papíru) a na tentýž papír nakreslí (umístí) tři mouchy a jednoho pavouka. Každá moucha obdrží jméno jednoho z trojice, jména k mouše připíšeme. Pavouka pojmenují Net. S pavučinou budou dále pracovat.

AKTIVITA 2 (Brainstorming -net-, net-, -net): Žáci mají za úkol vymyslet existující slova, která obsahují výraz „net“. Ne- ve slově nesmí znamenat zápor (vyloučíme tedy všechna slova začínající předponou ne-) a nesmí být zdrobnělinou. Slova budou např.: nechat, klarinet, flašinet, kabinet, Aneta, internet, bajonet, neteř, netopýr, …). Aktivitu zakončíme otázkou, je-li slovo „net“ českého původu (není) a má-li v češtině slovo „net“ nějaký význam (z anglického výrazu pro síť).

AKTIVITA 3 (NET): Žáci se rozdělí do skupin po třech. Každý z nich představuje jedno z písmen N, E a T. Jejich úkolem bude vymyslet skupiny tří slov začínající na tato písmena tak, aby dohromady dávaly nějaký smysl, byť bláznivý. Např. „Nedám Evě tatranku.“ nebo „Nejlepší elipsa třídy“ nebo „Napiš, Einsteine, trest.“ Na konci samostatné práce (cca 10 minut) skupiny přečtou jednotlivé fráze.

AKTIVITA 4 (Život pavouka – diskuse): Podíváme se znovu na našeho pavouka jménem Net. K čemu pavoukovi slouží síť a co všechno musí pavouk dělat? (Loví potravu, musí ji opravovat, musí být pořád na nebo v síti.) Co všechno, na rozdíl od nás, pavouk dělat nemůže? Co my děláme rádi a kdybychom byli pavoukem, nemohli bychom dělat? A co mouchy v síti? Je jim tam příjemně?

AKTIVITA 5 (Síť – brainstorming): Kdo všechno kromě pavouka síť používá? Žáci vymýšlí činnosti nebo situace člověka, kdy potřebuje síť. Věci nebo činnosti, na které nepřijdou, jim dáváme hádankou s nápovědami.

Do sítí se loví ryby (podběrák, nevod, čeřen, zátahová síť, ...), ptáci, motýly, zajíci, síť dáváme do oken proti mouchám, sporty (volejbal, nohejbal, tenis, ping-pong, badminton se hraje přes síť; fotbal, hokej, vodní pólo, kolová mají síť v bráně; lakros má síť na holi; v síti se nosí míče), houpací síť, maskovací síť, záchranná síť

Společný jmenovatel těchto sítí? Tyto síť vždy něčemu brání...

Ale máme také jiné sítě: čtvercová síť na piškvorky, síť krychle, kvádru, sociální sítě (FB, Twitter, Instagram, Snapchat, chaty, seznamky, ...), vodovodní síť, vodní síť (potoky a řeky), dopravní síť, souhvězdí Síť na jižní obloze, … Také v těchto sítích můžeme uvíznout...

AKTIVITA 6 (Rybičky, rybičky, rybáři jedou – pohybová hra)

AKTIVITA 7 (Rizika sociálních sítí – diskuse, reflexe): Kdo používá nějakou sociální síť? Kdo tráví v této síti aspoň hodinu denně? Co nemůžeme dělat, když zrovna nadužíváme tuto sociální síť? Komu patří údaj zveřejněné na FB? Kdo je na FB pod vlastním jménem? Kdo tam má uvedený svůj telefon? Kdo tam má svoji adresu? Kdo tam má svoji fotku? Jako mouše v pavučině, hrozí nám nějaké nebezpečí? Na závěr nakreslíme na polovinu flipu velkou pavučinu a vyzveme děti, aby se na flip nakreslili jako moucha se svými iniciálami. Oceníme ty, které jsou mimo síť.

K problematice více pro lektora např.:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3QncEyELmTo


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.