Spamm a phishing

Hlavní stránka / Pro učitele / Spamm a phishing

2.12.2018

Cíl lekce: Cílem lekce je, aby studenti rozpoznali finanční podvod, popsali, jak ho předvídat a jak se proti němu bránit, pokud se stanou jeho obětí.

Věková skupina:

Časový rámec: 1 vyučovací hodina

Metodický postup:

Aktivita 1

Představte předmět hodiny tak, že nejprve se studenty proveďte brainstorming a pak s nimi na dané téma diskutuje. Následuje návrh otázek:

 • Jaké znáte finanční podvody na soukromých osobách?
 • Co je to spam? Existuje i finanční spam?
 • Co je to phishing?

Pak dovysvětlete studentům základní pojmy – spam, phishing, hoax, čipová a magnetická platební karta, PIN, loterie, pyramidová hra „letadlo“, telefonní čísla se zvýšeným tarifem. Důležité body zapište na tabuli nebo flipchart.

 • Stal se někdo ze studentů nebo z členů jejich rodiny či přátel obětí finančního podvodu?

Pozn. sem patří i SMS nebo on-line nabídky na stahování hudby nebo vyzváněcích tónů do mobilu, které je inzerované jako zdarma a přitom není.

Zde názorně můžete ukázat (promítnout) příklady podvodů – podvodné dopisy o výhrách v loterii, „phishingové“ emaily… atd., pokud je máte z vlastní zkušenosti k dispozici. Pokud ne, můžete si ukázky stáhnout z webu www.hoax.cz, který pravidelně určité typy podvodů monitoruje.

Aktivita 2

Rozdejte pracovní list „?dovdoP“ (popř. ho promítněte) a na studentech je, aby rozhodli, zda se jedná o podvod, nebo ne. Hlavní znaky finančního podvodu:

 • Nabídka zní příliš dobře na to, aby byla pravdivá.
 • Volá vám neznámá osoba, která je z vaší údajné výhry nadšenější než vy a chce být vaším nejlepším přítelem.
 • Dostanete podvodný dopis o výhře, ve kterém se píše, že musíte okamžitě odpovědět,jinak výhru dostane někdo jiný.
 • Dostanete zprávu, že jste vyhráli v loterii cenu, ale nikdy jste si nekoupili tiket nebo los.
 • Údajní pořadatelé soutěže nebo losování vás požádají o jakousi zálohu, aby mohli „uvolnit“ vaši výhru.

Rozdejte studentům (popř. promítněte) informační materiál Nejrozšířenější podvody a vysvětlete studentům stručně podstatu každého z nich.

Aktivita 3

Rozdělte studenty do dvojic a do každé dvojice distribuujte dotazník „Teen-podvody“. Studenti mají za úkol dotazník pročíst a zamyslet se, zda se jim nějaký z podvodů přihodil, a k němu pak v dotazníku (na vlastní papír) připsat poznámky ohledně jejich zkušenosti. Po několika minutách proveďte ve třídě průzkum, ve kterém zjistěte četnost jednotlivých podvodů a pohovořte se studenty o jejich „nejzajímavějších“ zkušenostech.

Aktivita 4

Otevřete ve třídě další brainstorming na téma – Jak se bránit před finančními podvody? V debatě by měly zaznít následující tipy:

 • Nevšímat si nevyžádaných telefonátů, SMS, emailů nebo dopisů.
 • Neotevírat podezřelé emaily.
 • Nepodávat nedůvěryhodným nebo neznámým osobám/odesilatelům osobní a bankovní informace.
 • Pořádně číst nabídky a smlouvy – obzvlášť texty psané malými písmeny na méně viditelných místech (v poznámkách pod čarou, na konci atd.).

Po brainstormingu rozdejte (promítněte) studentům informační materiál Jak se bránit finančním podvodům a doplňte rady, které nezazněly.

Následně studenty poučte o tom, co dělat, když se stanou obětí podvodu:

 • kontaktovat dospělého,
 • nahlásit podvod některé z neziskových organizací, které se zabývají spotřebitelskými právy a České obchodní inspekci. Pokud se stane podvod v zahraničí, mohou se studenti obrátit na Evropské spotřebitelské centrum.

Doplňující úkoly a aktivity:

Studenti na webu vyhledají články o finančních podvodech a jejich statistikách. Články i statistiky z různých úhlů pohledu analyzují – např. kdo podvodům nejčastěji podléhá, jaké podvody jsou nejčetnější atd.

Další literatura a odkazy:

 • stránky bank o finančních podvodech a ochraně před nimi
 • www.hoax.cz

Přílohy:

 1. pracovní list ?dovdoP
 2. informační materiál Nejrozšířenější podvody
 3. dotazník Teen-podvody
 4. informační materiál Jak se bránit finančním podvodům + kvíz

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.