Historie a funkce peněz

Hlavní stránka / Pro učitele / Historie a funkce peněz

2.12.2018

Cíl lekce: Cílem lekce je seznámit žáky s příčinami vzniku peněz, jejich dnešní podobou a vztahy mezi různými měnami. Žáci zároveň porozumí, proč je důležitý význam peněz – kromě toho, že slouží jako prostředek směny.

Věková skupina: První stupeň ZŠ

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny (možnost výběru aktivit)

Metodický postup

Aktivita 1 – Diskuse

Uveďte hodinu otázkami:

  • V jaké souvislosti se mluví o penězích? Vymyslete co nejvíce vět se slovem peníze.
  • Kdo z žáků má doma kasičku, kde si schraňuje úspory?
  • Jak často se žáci do kasičky „dobývají“?
  • K čemu tedy slouží peníze?
  • Proč vznikly?

K zodpovězení některých otázek vám poslouží informační text Peníze, kde je stručně popsána historie peněz, funkce peněz a také využití peněz v běžném životě.

Také můžete studentům přehrát desetiminutové video (v anglickém jazyce) o historii peněz.

Aktivita 2 – Směnný obchod

Proveďte s žáky aktivitu, popis je v dokumentu hra Směnný obchod.

Aktivita 3 – Seznámení s různými druhy mincí a bankovek, různými druhy měn

Rozdělte třídu na polovinu a z každé poloviny vyberte pár žáků do soutěžního týmu.

Soutěžní týmy předstoupí před třídu a snaží se získat co nejvíce bodů ve znalostním kvízu: Co víte o mincích a bankovkách. Po kvízu ukažte žákům na obrázku všechny české mince a bankovky a také všechny mince a bankovky společné evropské měny euro – viz odkazy České bankovky a mince a Eurobankovky a euromince.

Vysvětlete žákům, jaký design mají eurobankovky (společný pro všechny země) a euromince (společná lícová strana, podobu rubu si určují jednotlivé státy samy). Dále ukažte žákům mapu Evropy a ukažte jim, které země patří do eurozóny, tj. platí eurem. Interaktivní mapa je k dispozici na stránkách Evropské centrální banky.

Aktivita 4 – Malování mincí

Žáci dostanou za úkol namalovat návrh několika českých mincí – 1, 5, 10 a 20 Kč a několika euromincí – 1 a 2 €. Jakmile jsou žáci hotovi, několik jich vyvolejte a poproste je o stručný popis obrázku (proč zvolili ten obrázek/symbol). S pomocí namalovaných mincí žákům vysvětlete, jak se počítají směnné kurzy, tj. kolik korun se rovná jedné eurominci.

Doplňující úkoly a aktivity:

Další literatura a odkazy:

EU: Vše o penězích

Česká národní banka: animované aplikace o mincích a bankovkách

Evropská centrální banka: EURO

Přílohy:

  1. informační materiál Peníze
  2. hra Směnný obchod
  3. kvíz Co víte o mincích a bankovkách

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.