Finance a plánování

Hlavní stránka / Pro učitele / Finance a plánování

2.12.2018

Cíl lekce: Každý člověk má nejrůznější životní cíle, přání a potřeby, avšak splnění těchto zpravidla nelze uskutečnit ze dne na den. Vyžadují totiž větší či menší finanční investice. Cílem lekce je studenty naučit podstatu finančního plánování a spoření, aby si svá přání mohli jednodušeji

Věková skupina: První stupeň ZŠ

Časový rámec: 1 vyučovací hodina

Metodický postup:

Žáci mají za úkol přinést si obrázek jedné hmotné věci – hračky, hry, elektroniky, sportovních potřeb atd., kterou by si přáli. Zároveň budou mít napsáno, kolik tato věc stojí.

Aktivita 1

Rozdejte žákům pracovní listy Překvapení a pracujte s nimi na jednotlivých úkolech. Pokud je to žádoucí, vysvětlete žákům na příkladu Aničky základní pojmy: spořit, příjmy, výdaje, rozpočet, finanční plán.

Aktivita 2

Rozdejte každému žákovi čtvrtku/papír velikosti A3. Žáci do horní poloviny čtvrtky nalepí (popř. namalují) obrázek věci, kterou by si přáli koupit (viz DÚ). Potom postupně promítněte nebo napište na tabuli jednotlivé úkoly ze cvičení

Můj vlastní finanční plán.

Po dokončení cvičení diskutujte s žáky o spoření a finančním plánování.

Pomocné otázky:

  • Když chceme na něco naspořit, co je dobré dělat s příjmy a výdaji? (viz úkol 4)
  • Proč bychom si měli dělat rozpočet a finanční plán?

Zároveň je vyzvěte, aby si podobný finanční plán, jako si právě připravili, znovu vytvořili doma se svými skutečnými příjmy a prodiskutovali ho s rodiči.

Aktivita 3

Na konci hodiny rozdělte žáky na skupiny po pěti a každé skupině dejte lístečky s písmeny A–D. Uspořádejte ve třídě soutěžní kvíz. Každý žák ze skupiny by měl odpovědět na jednu otázku tak, že jakmile přečtete otázku, ukáže vám žák výsledek na papírku. Ihned si zapisujte odpovědi všech soutěžních týmů k sobě na papír nebo zezadu na tabuli. Variantní řešení: kvíz je možné nechat žáky vyplnit za domácí úkol.

Další literatura a odkazy:

http://www.financnivzdelavani.cz > Situace > Plánování osobních a rodinných financí

Přílohy:

  1. pracovní list Překvapení
  2. cvičení Můj vlastní finanční plán
  3. kvíz, výsledky

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.