Mediální manipulace

Hlavní stránka / Pro učitele / Mediální manipulace

22.11.2018

Cíl lekce: Cílem lekce je, aby si studenti dokázali ověřovat informace; uvědomili si, že informace v médiích mohou být nepodložené, zavádějící či nepravdivé; uměli rozlišit propagandu od kriticky zaměřeného sdělení. Vypěstovat u studentů kritický a analytický postoj k informacím v médiích.

Věková skupina:

Časový rámec: 1 vyučovací hodina

Předměty: Občanská výchova, ZSV

Nástroje a pomůcky: Připojení k internetu, smartboard nebo větší monitor

Metodický postup:

AKTIVITA 1                 

INFORMAČNÍ ZDROJE

V úvodu lekce se učitel ptá studentů:

 • Jaké informační zdroje znáte (televize, internet, noviny a časopisy, sociální sítě, knihy a publikace apod.)?
 • Jaké jsou vaše oblíbené zdroje?
 • Kdo je jejich majitelem a čemu slouží?
 • Co se považuje za bulvár a co za seriózní zdroj?
 • Jak lze ověřit, zda je informační zdroj seriózní?

(U poslední otázky berte v úvahu, že informační zdroj by měl mít dohledatelnou a jasnou vlastnickou strukturu, šéfredaktora či ředitele vysílání, jména novinářů nebo moderátorů a měl by podávat pravdivý a vyvážený pohled na problematiku, tzn. měl by dávat prostor opačným názorům, uvádět souvislosti a nevytrhávat z kontextu; zároveň by neměl čtenáře či diváka manipulovat k určitému názoru, ale spíše nabízet více různých pohledů tak, aby si dotyčný mohl udělat vlastní názor.)

Učitel nechá studenty krátce diskutovat a přitom píše na tabuli různé druhy informačních zdrojů.

Učitel poté ukáže (na smartboardu nebo na monitoru) studentům následující příklady článků:

 1. Aeronet.cz: Víme, kdo organizoval rozdávání červených karet proti Zemanovi!
 2. Blesk.cz: Tatínkova holčička! Mark Zuckerberg zveřejnil roztomilou fotku s dcerou Maximou
 3. EUportál: Válečná propaganda: Prokazatelné lži, které šíří Česká televize. Za všechno přece může Putin! Podívejte se na konkrétní příklady manipulace ČT

Úkoly pro studenty:

 1. Znáte výše uvedené zpravodajské weby? Lze zjistit jejich vlastníky, šéfredaktory a novináře?
 2. Jsou informace obsažené v článcích objektivní? Ukazují obě strany mince, tedy názor i protinázor?
 3. Které z výše uvedených článků byste označili za bulvár? Kde je podle vás hranice mezi bulvárem a seriózním médiem? Jaké jsou typické znaky bulváru?
 4. Lze některý z uvedených článků považovat za propagandu? Proč?

Učitel nechá studenty diskutovat a v případě potřeby sám uvádí fakta, týkající se uvedených informačních zdrojů (viz sekce Texty pro výuku).

AKTIVITA 2

HOAX

Učitel se ptá studentů, zda ví, co je to hoax. (Vysvětlení pojmu je v sekci Texty pro výuku).

Po vysvětlení pojmu se studentů ptá, zda si pamatují na nějaký hoax, ať už v novinách, na internetu, nebo v televizi.

Sám uvede příklad (viz Texty pro výuku).

 

TEXTY PRO VÝUKU:

Informace k aktivitě č. 1

Informace k aktivitě č. 2


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.