Jak na smlouvy - nejčastější mýty

Hlavní stránka / Právo / Jak na smlouvy - nejčastější mýty

4.2.2023

Jak na smlouvy - nejčastější mýty Se smlouvami přijdeš do kontaktu na každém kroku. Jakékoliv dohodě mezi obchodníkem a zákazníkem (nepodnikatelem) se říká spotřebitelská smlouva. O smlouvách koluje řada mýtů, které to jsou?

Smlouvy musí být jen písemné… co nepodepíšu, to mě nezavazuje… Není to tak!

Každý den uzavíráš smlouvy, aniž by sis to možná uvědomoval. Když si jdeš do obchodu koupit svačinu, je to kupní smlouva. Když nastoupíš do autobusu hromadné dopravy, uzavíráš zase s dopravcem smlouvu o přepravě (a to dokonce, i když nemáš jízdenku – proto taky můžeš dostat pokutu, „přirážku k jízdnému“, za  jízdu načerno). Dokonce, i když na internetu surfuješ a něco nepromyšleně odklikneš, může dojít k uzavření smlouvy a obchodník po tobě může chtít zaplatit – třeba když hledáš, kam v zimě vyrazit na hory, může z toho být smlouva o zájezdu.

Co je psáno, to je dáno

Platí, že vedle práv jsou i povinnosti a smlouvy se mají dodržovat. Výjimkou jsou ale situace, kdy obchodník zneužije toho, že je to zpravidla on, kdo smlouvu připravuje, aby se zvýhodnil na tvůj úkor. Smlouvy se totiž nesmí odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele ani nesmí obsahovat nepřiměřené smluvní podmínky.

Například podmínka o tom, že si obchodník může cenu nebo podstatné podmínky smlouvy upravit jednostranně kdykoliv podle sebe a tebe to zavazuje, že vůbec neodpovídá za vady prodaného zboží nebo za škodu, kterou ti způsobil, určitě nejsou fér a k takovým smluvním podmínkám se nepřihlíží, i kdyby se obchodník stavěl na hlavu.

Příklad smluvní podmínky, ke které se nepřihlíží

Zákaznice si koupila značkový mobilní telefon u internetového prodejce. Po roce užívání mobil přestal fungovat, prodejce záruční vadu při reklamaci uznal, ale odmítl vrátit plnou kupní cenu. Spotřebitelce s odkazem na svoje obchodní podmínky vyplatil jen polovinu kupní ceny s odůvodněním, že telefon rok užívala a vracený mobil už nemá svoji původní hodnotu. V tomto případě má zákaznice právo na vrácení plné kupní ceny bez ohledu na znění uzavřené smlouvy, protože nárok na vrácení celé kupní ceny vyplývá ze zákona (občanského zákoníku). Prodejce se oproti tomu vystavuje riziku postihu ze strany České obchodní inspekce za nesprávné informování o podmínkách reklamace.

Tip:

Výjimkou ze zásady o tom, že smlouvy se mají plnit, jsou i některé případy, kdy můžeš ze zákona od smlouvy odstoupit v tzv. lhůtě na rozmyšlenou, do 14 dnů od jejího uzavření. Např. když uzavíráš smlouvu mimo klasický obchod na předváděčkách, na ulici apod., kdy můžeš být nabídkou obchodníka zaskočený, nebo pokud jsi nemusel mít úplně jasnou představu o tom, co kupuješ – typicky v e-shopech, prostřednictvím katalogu apod., kdy se rozhoduješ často jen podle fotografií a popisu zboží.

Ochrana spotřebitele jde dokonce tak daleko, že ti obchodník musí poskytnout návod, jak na takové odstoupení od smlouvy, spolu s formulářem, a to ještě před tím, než s ním smlouvu uzavřeš. To už se sice může zdát být trochu přehnaná ochrana, ale budiž.

Pozor: Odstoupit od smlouvy nejde např. u nákupu CD, DVD, když porušíš originální obal, nebo když jsi už zboží vyzkoušel a není ho možné vrátit z hygienických důvodů aj.

E-shopy nejsou půjčovny.

Ještě mi nebylo 18, tak stejně nemůžu nic podepsat

Dokud jsi nezletilý, ještě sice nemáš způsobilost ke všem právním jednáním (plnou svéprávnost), ale to neznamená, že nemůžeš platně nic podepsat. Vychází se z toho, že můžeš uzavírat smlouvy přiměřené „rozumové a volní vyspělosti“ svých vrstevníků. Takže v šestnácti třeba můžeš  uzavřít smlouvu o členství ve fitku (třeba i nevýhodnou), ale už ne koupit byt, uzavřít stavební spoření nebo třeba přes mobil sázet na výsledky sportovních zápasů. Ve složitějších věcech ti můžou dát k nějakému jednání souhlas rodiče, nebo za tebe mohou jednat přímo.

Pozor: Zletilosti a tím i způsobilosti ke všem právním jednáním je možné ve výjimečných případech nabýt už v 16 letech – uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti – vždy je k tomu ale potřeba rozhodnutí soudu.

Tajemná slovíčka

Určitě jsi někdy narazil na situaci, kdy jsi tomu, co bylo ve smlouvě napsané, nerozuměl nebo se dal význam vyložit několika způsoby. V takovém případě platí výklad pro spotřebitele nejpříznivější. Experty na slovíčkaření bývají třeba některé neseriózní pojišťovny, když se chtějí vyvléknout z toho, aby musely platit pojistné plnění.

Smlouva je smlouva, i když neodpovídá tomu, co jsme si řekli před jejím uzavřením

Není to tak. Stává se, že ti obchodník v prodejně něco nakuká, a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že ve smlouvě je všechno jinak. Uzavřená smlouva musí být v souladu s tím, co jste si řekli před jejím uzavřením. V případě, že to tak není, má přednost to, co je pro tebe příznivější (i když někdy může být problém obsah předsmluvních informací prokázat).

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.