Jak na změnu dodavatele energií

Hlavní stránka / Právo / Jak na změnu dodavatele energií

4.4.2023

Jak na změnu dodavatele energií Co dělat, když vám doma u dveří zazvoní podomní prodejce s tím, že nabízí výhodnější podmínky pro odběr energií nebo tě na internetu spamují zprávy o tom, jak je výhodné se účastnit hromadné změny dodavatele energií? Novému dodavateli nebo jeho zprostředkovateli nemusí jít vůbec o to, aby zákazník ušetřil, ale především o to, aby sám vydělal.

Nenech se zaskočit

Podpis nové smlouvy mezi dveřmi s tím, že se spolehneš jen na ústně sdělené informace od obchodního zástupce, je nejsnadnější cesta, jak se dostat do problémů.

  • Fakturu o posledním vyúčtování nedávej z ruky.

Pokud o změně dodavatele uvažuješ, ověř si totožnost zástupce, který vás doma kontaktoval a klidně si nech před podpisem libovolně dlouhou lhůtu na rozmyšlenou a k prostudování všech podmínek.

Kdy je čas na změnu? Jak na to?

Když je vhodný čas na změnu, je možné jednoduše kontaktovat nového dodavatele energií, který zpravidla na základě plné moci bezplatně vyřídí potřebné formality spojené s přechodem k novému dodavateli.

  • Při výměně dodavatele nezapomeň zaznamenat stav plynoměru či elektroměru.

Jak porovnat ceny?

Cena za energie má svoji státem regulovanou a neregulovanou část. Cenové nabídky dodavatelů se proto liší v neregulované části. Ceny je možné srovnat pohodlně na internetu. Pozor ale na komerční srovnávače, nemusí být objektivní a mohou se srovnávat třeba jen s některými „pečlivě“ vybranými nabídkami.

Tip: na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ, www.eru.cz) je k dispozici užitečná kalkulačka pro nezávislé srovnání cen dodavatelů elektřiny i plynu (kalkulator.eru.cz).

ERÚ je státní úřad, který v oblasti energetiky nejen vykonává dozor, ale i mimosoudně řeší spory mezi zákazníky a jejich dodavateli. 

Jak vybrat nového dodavatele? Cena není všechno

  1. Vyber si dodavatele, který má dostatečné zázemí, vytvořenou síť poboček, kvalitní zákaznický servis a je stabilní.
  2. Před podpisem smlouvy si projdi nejen znění smlouvy, ale i ceník a všeobecné smluvní podmínky v aktuálním znění. Čemu nerozumíš, nech si vysvětlit nebo nepodepisuj.
  3. Věnuj pozornost tomu, na jak dlouhou dobu se smlouva uzavírá. Smlouvu na dobu neurčitou je možné ukončit zpravidla výpovědí kdykoliv a bez sankcí, jen je třeba počítat s několikaměsíční výpovědní dobou. Oproti tomu ze smlouvy uzavírané na dobu určitou, do konkrétního data, bývá složitější se vyvázat během období, na které je uzavírána.
  4. Zajímej se o to, jaké mají zkušenosti ostatní – rodina, kamarádi.
  5. Vodítkem při výběru nového dodavatele může být i to, jestli se dodavatel zavázal dobrovolně dodržovat Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. Zjistíš na stránkách www.eru.cz.
  6. Pozor na nekalé obchodní praktiky.

Tip

Uzavření smlouvy s podomním obchodníkem nebo prostřednictvím internetu je možné si rozmyslet a bezplatně smlouvu vypovědět až do patnácti dnů od zahájení dodávek energií. Výpovědní doba pak běží do poloviny následujícího měsíce.

Triky neseriózních obchodníků

To, že nejde o seriózního dodavatele, můžeš poznat podle některých zakázaných nekalých obchodních praktik, které používá. Například podle toho, že pro komunikaci se zákazníkem odkazuje na telefonní linky s vyšším tarifem, za změnu dodavatele účtuje v rozporu se zákonem poplatek (třeba nazvaný jako poplatek za zrušení smlouvy, poplatek za vystavení faktury, aktivační poplatek apod.).

:-( Při uzavření smlouvy mezi dveřmi podomní obchodní zástupce nabízel zákazníkům „dárek“ v podobě sady úsporných žárovek zdarma. Pokud si to ale lidé rozmysleli a smlouvu v zákonné lhůtě zrušili, přišla jim faktura za žárovky na několikatisícovou částku. Důvodem bylo drobné ustanovení smlouvy, podle kterého se cena žárovek v případě předčasného ukončení smlouvy zvyšuje. Šlo o rozšířený nezákonný trik a v podstatě o skrytou sankci za případné ukončení smlouvy, které má být ze zákona bezplatné. Pokud už si zákazníci žárovky nebo jiný dárek převzali, měli by ho obchodníkovi při výpovědi smlouvy proti potvrzení nejlépe vrátit a sankci neplatit.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.