Práva cestujících v letecké dopravě - problémy se zavazadlem

Hlavní stránka / Právo / Práva cestujících v letecké dopravě - problémy se zavazadlem

17.11.2021

Práva cestujících v letecké dopravě - problémy se zavazadlem Cestujete rádi letadlem? Pak byste si měli vědět rady, co dělat v některých nevítaných situacích, které mohou nastat.

Co se děje s kufrem, když ho po odbavení pošlete po pásu do útrob letiště?

Poškození, zpoždění nebo ztráta zavazadla během přepravy

  • za poškození, zpoždění nebo ztrátu odbaveného zavazadla během přepravy odpovídá podle tzv. Montrealské úmluvy (č. 123/20013 Sb. m. s.) letecký dopravce a to až do výše odpovídající cca 38.000 Kč (1131 SDR při aktuálním kurzu cca 33,7 Kč/jednotku dle České národní banky),
  • výjimkou je situace, kdy k poškození, zpoždění nebo ztrátě zavazadla došlo v důsledku vyšší moci, za kterou dopravce neodpovídá.

U hodnotnějších přepravovaných věcí lze doporučit buď sjednání soukromého pojištění, nebo je možné při odbavení požádat o vystavení tzv. prohlášení o vyšší hodnotě zavazadla - dopravce by měl následně za ztrátu nebo poškození odpovídat až do udané vyšší částky.

Jak se bránit?

  • nárok na náhradu škody je třeba uplatnit u dopravce písemně nejpozději do 7 dnů od poškození nebo ztráty zavazadla nebo do 21 dnů od vrácení zavazadla, pokud bylo zpožděno,
  • výši škody je nutné vyčíslit a prokázat (dopravce obvykle bude požadovat prokázání výše škody kopiemi účtenek poškozených nebo ztracených věcí, nebo věcí, které si cestující musel v případě zpoždění zavazadla do doby jeho doručení cestujícímu zakoupit - nejčastěji cena za základní oděvy a hygienické potřeby v účelné výši),
  • po uplynutí 21 dnů se zpožděné zavazadlo považuje za ztracené a cestující může po dopravci požadovat uhrazení jeho hodnoty.

Podrobný postup bývá také popsán na webových stránkách dopravce.

Při řešení sporu s dopravci z ostatních zemí EU, Islandu, Norska a Švýcarska je možné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum pro ČR, které může bezplatně zajistit poradenství a pomoc. Více informací lze získat zde nebo na stránkách Evropského spotřebitelského centra pro ČR zde.

Kam se obrátit pro pomoc?

Více informací k tématu je dostupných zde. Pokud došlo ke zrušení letu, významnému zpoždění letu, odepření nástupu na palubu nebo změně třídy z vyšší na nižší a cestujícímu nebyly ze strany dopravce poskytnuty výše uvedené nároky, je možné u dotyčné letecké společnosti podat stížnost na speciálním formuláři EU pro podání stížnosti dostupném zde. V případě zamítavé nebo žádné odpovědi je možné postupovat podle doporučení Evropského spotřebitelského centra pro ČR uveřejněného zde.

  • pro Českou republiku je určeným dozorovým orgánem Úřad pro civilní letectví (www.caa.cz), který rozhoduje o stížnostech cestujících v případě, kdy k události došlo na území ČR nebo je ČR cílovou destinací dopravce při cestách ze zemí mimo EU.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.