Spotřeba elektřiny

Hlavní stránka / Právo / Spotřeba elektřiny

9.2.2023

Spotřeba elektřiny Každý potřebujeme energii – energii pro tělo ve formě jídla a pití, počítač, nabíječka, pračka, myčka, sporák nebo lednička se většinou neobejde bez elektrické energie. Kromě elektřiny můžeme topit i dřevem, uhlím, plynem. Auto nebo motorka potřebuje palivo. Všude energie. Přibližně dvě třetiny celkové spotřeby energie potřebujeme na topení, pětinu na ohřev vody, zbytek (17 %) je vaření, chlazení, osvětlení, domácí technika, myčka, pračka.

Kolik elektřiny spotřebuješ?

Průměrná rodina (bez bojleru) spotřebuje ročně cca 2500 kWh elektřiny a zaplatí za ni kolem 11 000 Kč.

Spotřebu elektřiny najdeš na vyúčtování od jejího dodavatele, ale můžeš si ji i jednoduše spočítat: Na štítku spotřebiče najdeš příkon (ve wattech), odhadneš dobu (v hodinách), kdy v jeden den přístroj používáš. Příkon vynásobíš dobou použití a pak ještě číslem 365 (dny v roce). To uděláš pro všechny spotřebiče a sečteš to. Nezapomeň, že elektřinu spotřebovávají i spotřebiče ve „stand-by“ režimu (jsou sice vypnuté, ale jejich kabel je v zásuvce a svítí na nich červené světýlko).

Kde se domácí spotřeba elektřiny měří?

Základní údaj o vlastní spotřebě elektřiny najdeš na displeji elektroměru. Další info najdeš ve smlouvě na dodávku elektrické energie (složení plateb, podmínky dodávání, velikost jističe, práva a povinnosti, postup při neplacení, podmínky ukončení smlouvy, časové intervaly aktivace tarifu atd.). Existuje více tarifů (jako u mobilních operátorů), podle toho, na co elektřinu využíváš.

Energetická chudoba

V současnosti nemá přístup k elektrické energii 1,4 miliardy lidí. Nemají kde chladit potraviny nebo léčiva, takže je ohrožuje hlad, nemoci a vyšší úmrtnost, mají omezený přístup k podzemní vodě. Mají nevyhovující osvětlení a jsou bez přístupu ke komunikačním prostředkům. Jsou nuceni používat ekologicky neúnosné postupy při získávání tepla (hlavně pálení). Velká část energeticky chudých tráví většinu svého času sháněním paliva a vody. Nedostatečné vytápění také způsobuje větší vlhkost a množení plísní v obydlích. S přístupem k energiím mají potíže hlavně v rozvojových zemích, ale tenhle problém, kterému se říká energetická chudoba, začínáme mít i u nás.

Kdo je tady chudý?

Trpět energetickou chudobou znamená žít částečně nebo zcela bez energie, mít dluhy v souvislosti s účty za energie, být zadlužen kvůli nákupu jiného zboží, než jsou energie. Energetická chudoba se tedy objevuje tam, kde je nedostatečný příjem domácnosti, zastaralý způsob vytápění, chybějící izolace a vysoké ceny energií. Takové potíže hrozí až čtvrtině Evropanů, v Česku asi pětině obyvatel!

Pomoz si sám v době, kdy to ještě jde

Cestou, jak z toho ven, je právní ochrana zákazníků (hledání levnějšího dodavatele a možnost rychlejšího ukončení nevýhodné smlouvy), sociální podpora a sociální tarify, snížení počtu odebíraných komodit (plyn, dálkové teplo, elektřina) a investice a dotace na úsporná opatření. Zlepšení tepelné izolace domu a nákup energeticky úsporných spotřebičů jsou výborným způsobem spořením na stáří. Mysli na to už teď, kdy Ti ještě není dvacet, a vzpomeň si na to, až budeš shánět vlastní bydlení.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.