Co by za to daly děti v Africe… aneb udržitelná spotřeba

Hlavní stránka / Příroda / Co by za to daly děti v Africe… aneb udržitelná spotřeba

12.1.2023

Co by za to daly děti v Africe… aneb udržitelná spotřeba Kdo z nás nevyhodil někdy svačinu nebo neohrnul nos nad neoblíbeným jídlem? Možná tě vždycky rozčilovala věta:: „Co by za to daly děti v Africe…“ Zamysleme se… Máme skutečně důvod přemýšlet o tom, co jíme, pijeme a jak využíváme přírodní zdroje?

Rozvoj, ale udržitelný

Jistě ses už setkal se souslovím „udržitelný rozvoj“.

Co to ale vlastně je?

Udržitelný rozvoj

Snad nejznámější a zároveň nejjednodušší vysvětlení tohoto pojmu (angl. „sustainable development”) je toto: „Udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“

Hlavním cílem je uvést v soulad hospodářský rozvoj a společenské změny s plnohodnotným zachováním životního prostředí dalším generacím.

Zní to jako dobrý nápad? Dosažení udržitelného rozvoje je sice oficiálním dlouhodobým cílem České republiky i Evropské unie, k jeho uskutečnění je však ještě dlouhá cesta. V současnosti je totiž rovnováha vychýlena ve prospěch rozvoje ekonomiky a na úkor sociálních zájmů a životního prostředí.

Obezita, nebo hladomor

Pro mladého člověka žijícího „v srdci Evropy“ je těžko představitelné, že někdo může mít takový hlad, až z toho umře. Přesto se tomu tak děje. Podle údajů ze zprávy World Disaster Report vydané mezinárodní organizací Červený kříž trpí na celém světě téměř 1 miliarda lidí podvýživou (tj. zhruba 15 % světové populace), značnou část z nich tvoří děti a hlad je mnohdy bezprostředně ohrožuje na životě.

Zároveň ale celých 1,5 miliardy (přibližně 20 % populace) lidí trpí nadváhou. To je trochu zvláštní nepoměr, ne?

  • Zhruba jedna třetina ve světě vyrobených potravin určených pro lidskou spotřebu se každý rok zničí.
  • Jenom v ČR to ročně činí asi milion tun potravin, přitom zhruba 60–70 % z nich mělo „jen“ prošlé datum spotřeby.
  • Průměrný konzument v bohatých zemích spotřebuje za rok asi 900 kg potravin celkem. To je téměř dvojnásobek množství potravin, které se ročně vypěstuje a vyrobí v nejchudších regionech planety v přepočtu na hlavu (460 kg)…
  • Ve „vyspělých“ zemích dlouhodobě roste obezita a nemoci s ní spojené…

Co s tím?

  • Nakupuj a uchovávej jídlo rozumněji.
  • Chovej se střídmě. I když v ČR vyhazujeme potraviny nejméně z celé EU, je to přesto milion tun ročně!  Asi 30 procent činí zkažené potraviny A zbylých 600–700 tis. tun použitelného jídla je přeci škoda, ne?
  • Pokud máš možnost, přispěj finančně nebo dobrovolnou prací některé z prověřených humanitárních organizací, např. Adře, České katolické charitě nebo Člověku v tísni.


Vágus, nebo freegan?

Víš, že existuje celý životní styl zvaný freeganismus? Ten si zakládá právě na co nejmenším zatěžování životního prostředí. Stoupenci tohoto hnutí se živí pouze tím, co naleznou vyhozeného v kontejnerech. Zvlášť u supermarketů je nabídka zboží, kterému třeba jen prošla lhůta spotřeby, velmi bohatá. Nejedí samozřejmě shnilé a znehodnocené potraviny, pouze ty, jež jsou stále zcela nezávadné.

To je extrémní a individuální cesta, ale už jen skutečnost, že lze relativně bez problému takto žít, svědčí o způsobu, jakým zacházíme s potravinami.

Jak se k tomu postavíš, je zcela na tobě. Každopádně není od věci být si vědom základní odpovědnosti jak za vlastní zdraví, tak za životní prostředí.

Víc se dočteš na:


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.