Třídím, tak co ještě chcete? Udržitelná spotřeba na druhou...

Hlavní stránka / Příroda / Třídím, tak co ještě chcete? Udržitelná spotřeba na druhou...

4.1.2023

Třídím, tak co ještě chcete? Udržitelná spotřeba na druhou... Reduce, reuse, recycle! Třídíš a máš pocit, že víc „eko“ už nemůžeš být? Velký omyl. Třídění a následná recyklace spotřebovává mnoho energie a recyklovat se nedá do nekonečna.

  • Nejdřív usiluj, aby odpad vznikal co nejmíň nebo vůbec. Nejvíc energie a materiálů se ušetří, když se nic nevyrobí.
  • Věci využívej co nejdéle a opakovaně. Věci mohou sloužit k prvotnímu účelu, ke kterému byly vyrobeny, později i jako okrasné či jinak užitkové.
  • Třídění a recyklace je až na posledním místě. Recyklace je lepší než spalování nebo skládkování.
  • Angličani radí: Reduce, reuse, recycle! Je to základní hierarchie při ekologickém nakládání s odpady.

Když třídíš, tak

  • šetříš zdroje: energie, lesy, vodu a ropu,
  • prodlužuješ životnost skládek odpadu, který se už nedá využít, tím šetříš neporušené přírodní prostředí,
  • brzdíš zvyšování koncentrace skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého a metanu) v atmosféře.

Co kam? A co ne?

Sklo se dá se recyklovat donekonečna

Zelený kontejner: barevné sklo, láhve od nápojů, tabulové sklo z oken a dveří

Bílý kontejner: čiré sklo (všechny čiré láhve, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky)

Do žádného z kontejnerů na sklo nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Kilo papíru ušetří dvě kila vytěženého dřeva

Do modrého kontejneru patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy (bez desek), obálky s fóliovými okénky i papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky jen bez plastového vnitřku.

Do kontejneru na papír nepatří: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír – nejdou už dál recyklovat. Už vůbec ne použité dětské pleny (jde o nerecyklovatelný odpad, proto patří do popelnice).
Sebraný papír se máčí, míchá, odstraní se z něho plastové zbytky, sponky a svorky, barviva a inkousty. Ze zbylé kaše se vyrábí lepenkové krabice, toaletní papír, po vybělení i nový papír. Opakovanou recyklací se zkracují celulózová vlákna, která již nelze recyklovat na nový papír. Ta se proto používají k výrobě izolačních výplní, plat na vejce apod.

Papír se recykloval již ve starověkém Japonsku.

Plast ničí svět

Současný moderní svět se bez plastu neobejde. Plastových materiálů je mnoho druhů. Plast se časem rozpadá na drobné části, který pak škodí hlavně zvířatům v řekách a mořích.

Zpravidla jsou pro třídění plastového odpadu určeny kontejnery žluté. Buď jen na PET láhve, nebo na směsný plast.

Patří tam: fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků, balicí fólie, obaly od CD disků. Pěnový polystyren jen v menších kusech.

Nevhazovat: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodur, bioplasty, molitan, guma, lino, plexisklo.

Z vytříděných plastů se recykluje jen část (hlavně PET, PP, HDPE a PS), je to energeticky hodně náročné a v konečné fázi se z nich vyrábí zatravňovací dlažba, záhonové chodníky, plotové latě, květináče, odpadkové koše, protihlukové stěny, koberce, trička, výplně bund a spacáků (na jedno tričko je třeba 5 dvoulitrových PET lahví, na výrobu spacího pytle 35 a na metr čtvereční koberce 60 dvoulitrových lahví).

S PET láhví přišla někdy kolem roku 1978 Coca Cola.

Nápojový karton

Jde o vícevrstvý obal z papíru, polyethylenu, někdy i hliníku; nejčastěji krabice na mléko, džus nebo víno.

Někdy se vhazují do žlutého kontejneru na plast (pak se na třídící lince oddělí), samostatně do oranžových kontejnerů.

Nepatří tam: sáčky od kávy a různých potravin v prášku z papíru a polyethylenu, ani obaly se zbytky nápojů a potravin.
Zpracovává se buď v papírnách, kde se z něho získá většina celulózových vláken a použije na výrobu papíru, nebo se kartony rozdrtí a lisují se z něho stavební nebo izolační desky.

Kompost – dřív samozřejmost, dnes potíž

Domácí bioodpad jsou zbytky z kuchyně, posekaná tráva, větve, dřevo. Tvoří až polovinu celkového množství komunálního odpadu. Patří buď do hnědého kontejneru nebo do domácího kompostéru. Pozor na zbytky syrového masa, ty by měly projít hygienizací, tedy být uvařeny.

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se zpracovává v kompostárnách a vyrábí se z něho průmyslový kompost využitelný např. Při rekultivacích, nebo ho v bioplynových stanicích bakterie přemění a metan, který se spálí a vyrobí se tak elektřina nebo teplo.

Bioodpad se průmyslově zpracovává již přes 100 let.

Sběrné dvory

Místo, kam můžeš vytříděný a nebezpečný odpad odnést. Berou i objemný odpad, železo, zlomkový hliník (víčka od jogurtů) i elektroodpad, který obsahuje měď, cín, hliník, zinek, někdy dokonce i zlato.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.