Bez signálu ani ránu

Hlavní stránka / Pro učitele / Bez signálu ani ránu

8.8.2018

Cíl lekce: Žák ví, že současná doba je zcela závislá na technologiích. Ví, že nadměrná aktivita v jakékoli činnosti, včetně používání prostředků mobilní komunikace, přináší pro každého rizika, včetně nemoci – závislosti.

Není Ti dobře, když Tvůj mobil ztratí signál?

Věková skupina: od 8. třídy ZŠ výše

Časový rámec: 1 vyučovací hodina

 

METODICKÝ POSTUP

AKTIVITA 1 (Parkování mobilu) – 5 minut

Před zahájením hodiny všichni žáci včetně vyučujícího zaparkují svůj mobil. Tzn. vypnou ho, položí na velký papír (např formát A1), obtáhnou ho barevnou pastelkou, do takto vyznačeného obdélníku napíší svoje jméno a do tohoto místa svůj mobil odloží. Papír s telefony je po celou vyučovací hodinu všem na očích, např. uprostřed komunitního kruhu, ve kterém budeme pracovat.

 

AKTIVITA 2 (Evokace – Já a můj mobil) – 5 minut

Žáci si sami na svůj papír (formát A4) odpovídají na předepsané otázky. Na konci aktivity vyučující žákům sdělí, jaké byly výsledky odpovědí na stejné otázky z průzkumu, který provedly firmy IQS Online a Google v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku mezi 800 uživateli mobilního internetu starších 15 let v roce 2015.

 • Používáš mobilní telefon aspoň pár hodin denně? (66 % uživatelů)
 • Cítíš se nervózní, když u sebe nemáš svůj mobil? (33 %)
 • Máš svůj mobilní telefon na dosah ruky, když jdeš spát? (74 %)
 • Používáš svůj telefon těsně před usnutím? (37 %)
 • Sáhneš po telefonu, když nemůžeš spát? (39 %)
 • Bereš si svůj telefon na dovolenou? (92 %)
 • Vzal by sis svůj mobil s sebou na pustý ostrov (15 %)
 • Cítíš se jistěji, když máš u sebe svůj mobilní telefon? (49 %)
 • Nevadí Ti, pokud člověk, se kterým mluvíš, během toho kontroluje SMS nebo e-maily? (28 % to nevadí)
 • Používáš u svého mobilu pouze připojení pomocí Wi-Fi? (30 %)

 

AKTIVITA 3 (Používání mobilů ve světle výzkumů) – 10 minut

Informace promítneme, nebo jinak sdělíme přijatelnou formou.

 1.  Průměrný Čech v produktivním věku kontroluje svůj mobil průměrně 46x denně (každých 21 minut z bdělé části dne).
 2.  Denně stráví Češi u mobilů 2 hodiny a 53 minut. Viz analýza společnosti TruconneXion a.s., 1850 lidí, 2016.
 3.  Žáci do 12 let stráví s mobilním telefonem, počítačem a u televize téměř šest hodin denně.
 4.  Studenti ve věku od 13 do 18 let téměř devět hodin.
 5.  V roce 2001 žádná ze zkoumaných škol neměla zaveden zákaz používání mobilních telefonů.
 6.  V roce 2007 zákaz používání mobilních telefonů zavedlo 50 % škol.
 7.  Do roku 2012 již 98 % sledovaných škol buď naprosto zakázalo telefony v prostorách školy nebo požadovalo, aby byly tyto přístroje při příchodu do budovy školy odevzdány. Viz výzkum London School of Economics v letech 2001 až 2012 v britských školách.

Necháme žáky okomentovat, zda jejich aktivity odpovídají výzkumům a zda by přistoupili na zákaz nebo omezení používání mobilů ve škole.

 

AKTIVITA 4 (Pohybová aktivita) – 10 minut

Žáci si stoupnou doprostřed volného prostoru. Podle zvolené odpovědi (ano – ne) se přemístí do jednoho ze dvou určených míst na okraji prostoru (ano je vždy na stejné straně). Žáci si pamatují, kolikrát byli na té které straně.

Otázky:

 1.  Znám lidi, kteří potřebují být připojený k internetu pořád.
 2.  Znám lidi, kteří upřednostňují hru na počítači před jídlem a pitím nebo její rychlá jídla při hře.
 3.  Znám lidi, kteří ignorují okolí a věnují se jenom aktivitám na počítači a internetu.
 4.  Znám lidi, kteří jsou agresivní nebo nervózní, pokud nejsou na signálu (k mobilu nebo internetu).
 5.  Znám lidi, kteří nemají jiné zájmy kromě počítače a sociálních sítí.

Informace k aktivitě: Pokud u vašich odpovědí převažují „ano“, znamená to, že znáte někoho, kdo je ohrožen tzv. netolismem – závislostí na internetu ve všech formách, tzn. na hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, surfování apod. Jde o tzv. virtuální drogy, kam patří i mobilní telefon a televize. Jde o nemoc a bylo zjištěno, že u takto závislých jejich činnost aktivuje stejné mozkové centrum jako heroin.

 

AKTIVITA 5 (Brainstorming – Proč?) – 10 minut

Úvodní informace k aktivitě: Začátkem většiny závislostí bývá nuda nebo fakt, že pokud není chování člověka vědomě ovlivňováno jeho prioritami, podle kterých by se měl rozhodovat, čemu věnuje svůj čas a pozornost, upadne do závislosti.

Žáci navrhují důvody, proč jejich vrstevníci upřednostňují mobilní komunikaci a co může být příčinou jejího nadužívání. Jejich návrhy zapisujeme na tabuli nebo flipchart.

Např.

- je to moderní

- všichni to mají

- chci být ve stálém kontaktu s kamarády

- plánujeme osobní schůzky

- líbí se mi to

- např. na FB můžu být v přímém kontaktu se svými idoly

- je to levné

- mám ráda techniku

- je tam spousta vychytávek

- mám přístup k aplikacím, které mi pomáhají ve škole

- rodiče chtějí, abych byla dostupná stále na telefonu

- je to zábava

- dobře se tam drbe

- je tam spousta zajímavých osobních informací

- nic jiného mě nebaví

- jediná možnost, jak hrát on-line hry a s ohromným množstvím hráčů ap.

 

AKTIVITA 6 (Příčiny vzniku netolismu) – 5 minut

Informace promítneme, nebo jinak sdělíme přijatelnou formou.

Psychologové závislosti vysvětlují tím, že člověk má těchto pět úrovní potřeb (od nejnižší):

 1.  Základní tělesné a fyziologické potřeby – dýchání, potrava, voda, spánek, rozmnožování, ...
 2.  Bezpečí a jistota – zaměstnání, rodina, zdraví, bezpečnost, …
 3.  Sociální potřeby – přátelství, partnerský vztah, vlastní rodina, …
 4.  Potřeba úcty a uznání – být respektován, přijímán, oceňován ostatními, úsilí o slávu nebo prestiž, ...
 5.  Seberealizace – naplnění svých schopností, snaha být nejlepší, ...

A právě on-line a virtuální svět umožňuje jejich částečné naplnění. Netolismus s sebou nese i tělesná, psychologická a sociálních rizika. Riziko vzniku netolismu roste zejména osob s problémy v reálném světě. Svůj neúspěch v realitě nahrazují úspěchem v kyberprostoru, což zároveň dále zvětšuje neúspěchy v reálném světě (např. ve škole, při komunikaci s přáteli, rodiči apod.).

 

Kontrolní otázka pro žáky na závěr: Kolikrát ses během této hodiny podíval na svůj mobil nebo sis na něho vzpomněl?


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.