Co ta značka znamená?

Hlavní stránka / Pro učitele / Co ta značka znamená?

4.8.2018

Cíl lekce: Žák ví, že existuje značení výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

Ecolabelling slouží Tobě, spotřebiteli.

Věková skupina: od 8. třídy ZŠ výše

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

 

METODICKÝ POSTUP

1. vyučovací hodina

AKTIVITA 1 (Evokace – Značky v našem životě) – 15 minut

Žáci pracují ve skupinách po třech. Každá trojice připraví sadu pěti hádanek ve formě libovolných různých značek a symbolů nakreslených na papírech formátu A4. Mohou to být značky dopravní, orientační, turistické, obchodní, technické, strojařské, na prádle, na telefonech, na elektrických zásuvkách, obalech potravin, hudebních skupin, politických stran, aut apod. Vyučující povzbudí žáky, aby byli kreativní a navrhovali značky různého zaměření.

 

AKTIVITA 2 (Soutěž) – 15 minut

Jednotlivé trojice předkládají ostatním svoje hádanky, pokud do 20 sekund neuhádnou význam nebo aspoň zaměření značky, prozradí předkladatelé význam symbolu. Symboly tématicky rozdělíme podle jejich změření (viz předchozí aktivita) např. na magnetickou tabuli nebo do skupin na zemi.

 

AKTIVITA 3 (Brainstorming) – 10 minut

Žáci navrhují, k čemu nám jsou symboly dobré, v čem nám pomáhají, případně čím nás matou. Odpovědi zapisujeme, případně členíme do příbuzných skupin

 

AKTIVITA 4 (Závěrečný souhrn a uvedení ekoznaček) – 5 minut

Lidé pro sebe vymýšlejí různé informační zkratky, které nám usnadňují a urychlují rozhodování či napomáhají ke správnému používání výrobků. Existuje značení výrobků, kterým nás výrobce informuje o složení a kvalitě výrobku a o dopadech jeho výroby a spotřeby na životní prostředí – souhrnně je nazýváme ekoznačky (vyučující je promítne nebo představí vytištěné v dostatečné velikosti – viz seznam v příloze).

 

2. vyučovací hodina (počítačová učebna nebo třída, kde je přístup k více počítačům a internetu)

AKTIVITA 5 (Evokace – Opakování z minulé hodiny) – 5 minut

Zopakujeme, co je ekoznačka. Pro lepší orientaci zákazníka bylo vyvinuto ekologické značení, které slouží k označení produktů ohleduplnějších k životnímu prostředí než jiné výrobky sloužící témuž účelu. Splňují stanovená kritéria a zaručují, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí od výroby po jeho likvidaci. Tato kritéria mají své garanty – stát, nevládní organizace či profesní cechy. Ekoznačku mohou obdržet i služby.

 

AKTIVITA 6 (První dojem) – 10 minut

Žáci si ve trojicích rozeberou ekoznačky a pokusí se odhadnout, co jejich ekoznačka znamená. Svoje dojmy sdělí krátce ostatním.

 

AKTIVITA 7 (Rešerše) – 20 minut

Žáci vyhledají na internetu a formou posteru A4 představí svoje ekoznačky, kde uvedou:

- konkrétní symbol (ekoznačku) – nakreslí nebo nalepí vystřiženou ekoznačku

- její konkrétní význam

- druhy zboží nebo služeb, které ji mohou obdržet

- přínos výrobků nebo služeb s touto ekoznačkou pro životní prostředí a pro spotřebitele

- garanta ekoznačky, který ji uděluje

- odkaz na podrobnější informace

 

AKTIVITA 8 (Závěr) – 10 minut

Jednotlivé skupiny prozradí konkrétní význam své ekoznačky ve srovnání s prvním dojmem. Vytvořené postery vystaví.

 

Příloha: Seznam nejběžnějších ekoznaček v ČR

 • Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba
 • Biopotraviny, produkt ekologického zemědělství
 • Evropská bioznačka
 • Fair Wear Foundation
 • Soil Association BDIH NaTrue
 • Vegan, Vegan certified
 • Certifikovaná přírodní kosmetika
 • Certifikovaná přírodní kosmetika bio
 • Humane Cosmetics Standard
 • FSC
 • Fair Trade
 • Energeticky úsporné spotřebiče
 • Energy star
 • TCO Certified
 • (svazová norma Český med)

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.