Jedu na „noční“ proud - Dvojí tarif elektřiny

Hlavní stránka / Pro učitele / Jedu na „noční“ proud - Dvojí tarif elektřiny

28.1.2020

Cíl lekce: Žák ví, jak zjistí domácí spotřebu elektřiny. Žák zná postupy vedoucí ke snížení spotřeby elektřiny v domácnosti i ve škole. Žák ví, že odběr elektřiny pro domácnost je zpoplatněn více tarify a umí podle toho naplánovat domácí aktivity tak, aby snížil výdaje za spotřebu elektřiny.

Věková skupina: od 8. třídy ZŠ výše

Časový rámec: cca 2 vyučovací hodiny

 
METODICKÝ POSTUP

AKTIVITA 1 (Evokace – Vstupní test) – 10 minut

Žáci obdrží papír a tužku a znamenávají si vlastní odpovědi vstupního testu:

1. Za minutu se průměrně v uhelné elektrárně Počerady spálí

a) 10 kg uhlí

b) 1000 kg uhlí

c) 10 tun uhlí

 

2. Za minutu se z této elektrárny uvolní téměř 10,5 tun oxidu uhličitého. Tolik emisí vypustí benzínové auto, které

a) objede hranice České republiky (cca 2.300 km)

b) přejede z ČR Asii až do Číny (cca 11.000 km)

c) dvakrát objede zeměkouli (80.000 km)

 

3. Účinnost této elektrárny (vyučití spáleného uhlí k výrobě elektřiny) je

a) 95 %

b) 58 %

c) 32 %

 

4. Energie vyrobená v ČR z fosilních zdrojů (uhlí, plyn, ropa, druhotné zdroje) tvoří z celkové výroby (2018)

a) 57 %

b) 48 %

c) 28 %

(48 % Německo, 28 % Rakousko)

 

5. Kolik špičkových LED světelných zdrojů nahradí jednu klasickou nešetrnou žárovku o výkonu 100 W?

a) 1 ks

b) 5 ks

c) 10 ks

 

6. Který z uvedených spotřebičů má největší spotřebu v průměrné české domácnosti?

a) nabíječka na mobilní telefon

b) večerní svícení

c) mraznička

 

7. Vím, kolik doma platíme za elektřinu.

Ano/ne

 

8. Vím, kde se u nás doma nachází přístroj na měření spotřeby elektrické energie (elektroměr, „elektrické hodiny“).

Ano/ne

 

Žáci si test vyhodnotí.

 
AKTIVITA 2 (K čemu elektřina? – Branstorming) – 15 minut

Žáci vymýšlí, lektor zapisuje všechny domácí stroje a přístroje, které spotřebovávají elektrickou energii (záis bude využit v poslední aktivitě). Lektor na závěr aktivity dodá pro zajímavost: Přibližně dvě třetiny celkové spotřeby energie potřebujeme na topení, pětinu na ohřev vody, zbytek (17 %) je myčka, vaření, chlazení, pračka, osvětlení, domácí technika, stand-by režim. Průměrná rodina (bez bojleru na ohřev teplé vody) zaplatí za elektřinu kolem 11.000 Kč.

 

AKTIVTA 3 (Cesta elektřiny – Skupinová práce) – 10 minut

Žáci obdrží kartičky vyjadřující cestu elektřiny od výroby ke spotřebiteli:

elektrárna (tepelná, vodní, jaderná, solární, větrná, ...)

transformace na 110, 220, resp. 400 kV

vedení 110/220/400 kV

transformace na 110 kV

vedení 110 kV

transformace na 22 kV

vedení 22 kV

transformace na 220 resp. 400 V

elektroměr

rozvodná síť v domě

Transformátory jsou běžně k vidění v obcích, elektroměr bývá před bytem nebo ve verandě rodinného domu.

 

AKTIVITA 4 (Co a za kolik? – Skupinová práce) – 15 minut

Žáci se pokusí roztřídit jednotlivé platby tak, že nesmyslné vyřadí.

Skutečné:

– distribuce elektřiny (podle spotřeby)

– fixní platba za jistič

– poplatek za systémové služby

– poplatek za služby operátora trhu

– poplatek na podporované zdroje energie

– silová elektřina (podle spotřeby)

– fixní platba dodavateli

– spotřební daň z elektřiny (podle spotřeby)

– daň z přidané hodnoty: 21% na všechny složky ceny

Nesmyslné:

- daň za spotřebu kyslíku a vody v tepelné elektrárně

- daň s objemu vody prošlé vodní elektrárnou

- poplatek za CO2

- transformační poplatek (platba za počet transformátorů)

- poplatek za opotřebení přenosové soustavy (za km vedení)

Další informace od lektora:

Veškeré „energetické“ informace lze najít ve smlouvě na dodávku elektrické energie (složení plateb, podmínky dodávání, velikost jističe, práva a povinnosti, postup při neplacení, podmínky ukončení smlouvy, časové intervaly aktivace tarifu atd.).

 

AKTIVITA 5 (Skupinová práce – Jak ušetřím) – 25 minut

Informace od lektora: Dodavatel energie ji může dodávat ve více tarifech, podle toho, kdy a na co elektřinu využíváme. Je-li v bytě např. bojler nebo přímotop, je sazba tzv. dvoutarifová sazba (nízký tarif = nižší sazba za kWh elektřiny, vyšší tarif = vyšší). Časové spínání nízkého tarifů má každý dodavatel jiné a lze ho zjistit na elektroměru.

V poslední aktivitě žáci zkusí svoje denní aktivity spotřebovávající elektřinu rozdělit do časových pásem, aby se trefili do nízkého tarifu. Lektor využije zápis spotřebičů z aktivity 2.

Příklad spínání nízkého tarifu:

Pondělí až pátek

0.00 až 6.11

7.10 až 8.35

9.34 až 15.56

16.55 až 18.35

19.30 až 24.00

 

Sobota, neděle a svátky

0.00 až 10.15

11.15 až 15.50

16.50 až 19.31

20.30 až 21.30

22.15 až 24.00

 

AKTIVITA 6 (Reflexe – Podřídím se tarifu?) – 15 minut

Závěrečnou diskusi věnujeme otázce, lze veškeré rodinné aktivity vtěsnat do nízkého tarifu? Lze ušetřit i jinak?

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.