Když není peněz nazbyt (2) – energie doma

Hlavní stránka / Pro učitele / Když není peněz nazbyt (2) – energie doma

26.10.2023

Cíl lekce: Žák ví, že základním způsobem, jak se každodenně vypořádat s ekonomickými potížemi v soukromí, je racionální spotřebitelské chování a finanční rozvaha (plán).

Pomůcky: flipchart, počítač s přístupem k internetu, psací potřeby, papíry A4

Věková skupina: od 6. třídy ZŠ výše

Časový rámec: cca 2 vyučovací hodiny


METODICKÝ POSTUP

AKTIVITA 1 (Brainstorming – Když vypadne elektřina) – 20 minut

Mnozí tu situaci známe: Velká letní bouřka nebo povětří způsobí výpadek elektřiny, oprava trvá nějaký čas. Většina našich aktivit doma je ale na elektřině závislá – svítíme, sledujeme televizi, potřebujeme dobít mobil nebo notebook, vaříme jídlo nebo vodu na čaj. Zkusme se vžít do takové situace, kdy vypnou proud. Jak budeme trávit čas bez elektřiny? Zvolíme variantu, kdy je venku světlo a kdy už je tam tma. Návrhy zapisujeme na tabuli do dvou sloupců (venku světlo/tma).

Má situace bez elektřiny nějaké výhody? Zapíšeme je (ušetříme a spotřebovanou energii, jdeme dřív spát a ráno budeme vyspalí, ...).

AKTIVITA 2 (Matematika – Vaříme v rychlovarce) – 20 minut

Málokdo z nás (žáků) má výdaje za základní chod domácnosti, naprostou většinu platí rodiče. Ovšem spotřebováváme všichni. Energii,vodu, potraviny, … Nejméně viditelnou položkou v rozpočtu je elektrická energie. Vyúčtování přijde jednou za rok a konkrétní náklady tak nejsou hned vidět. Kolik stojí energie na uvaření vody na čaj nebo oběda? A půlhodina sprchování teplou vodou nebo žehlení? Pojďme to spočítat.

Každý spotřebič má na svém štítku uvedený příkon, tedy okamžitou spotřebu (v tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty). Zapneme-li např. varnou konvici o příkonu 2 kW a objemu vody 1,7 litru, uvede vodu do varu za cca 6 minut. Kolik za to zaplatíme korun, když 1 kWh stojí kolem 6 Kč? Příkon (v kWh) vynásobíme dobou v hodinách (v našem případě je to 0,1 h) a výsledek vynásobíme šesti. Za spotřebu energie na ohřev 1,7 litru vody z 20 na 100 oC zaplatíme přibližně 1,20 Kč. Je to málo nebo hodně? Jak často používáme rychlovarnou konvici? A potřebujeme vždy uvařit tak velký objem vody?

 

V tříčlenných skupinách odhadněte, kolik celkem hodin ročně používáme varnou konvici a kolik stojí její roční provoz. Navrhněte, jak uspořit energii (a tím i peníze za spotřebu) při jejím používání.

Ze všech řešení vybereme nejkvalifikovanější odhad.

Pro lektora: Základním pravidlem je ohřívat/vařit jen takový objem vody, který aktuálně potřebujeme, protože na ohřev 1 litru vody o 1 stupeň Celsia spotřebujeme energii 3,18 kJ a pokud vodu ohříváme a nevyužijeme, je energie spotřebovaná na  její ohřev promarněna.

 

AKTIVITA 3 (Kolik stojí roční spotřeba?) – 20 minut

Ve skupinách z tabulky určete počet spotřebičů v průměrné domácnosti a vypočítejte částku za jejich celkovou roční spotřebu elektrické energie.

Spotřebič

Kč/rok

Běžná žárovka

530

Halogenová žárovka

370

Úsporná žárovka

132

LED žárovka

80

Chladnička s mrazničkou

5400

Pračka

2400

Myčka na nádobí

3800

Bojler na teplu vodu (4-členná rodina)

20000

Sušička prádla

3800

Tabulka uvádí přibližné částky, které zaplatíme ročně za provoz některých běžných spotřebičů (není zohledněno stáří spotřebiče, energetická třída, jeho umístění, frekvence používání apod.). Kromě částky 6 Kč/kWh za spotřebovanou elektřinu ještě platíme další poplatky, např. stálý měsíční plat za služby dodavatele (zákaznický servis, komunikace s úřady, administrativa apod.), poplatek za distribuci, paušál za jistič, poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (pro rok 2023 odpuštěn), poplatek na provoz přenosové soustavy, rozvodných zařízení a transformačních stanic, poplatek na činnost operátora trhu, daň z elektřiny a ze všeho daň z přidané hodnoty.

A v domácnosti jsou další spotřebiče, např. bojler, televize, mikrovlnná trouba, toustovač, žehlička, notebook, router, nabíječka na mobilní telefon, často více od jednoho druhu. A často používáme i jiné zdroje energie než elektrické (zejména paliva – plyn, uhlí).

AKTIVITA 4 (Reflexe – Kde uspořit) – 30 minut

Pro používání jednotlivých spotřebičů z tabulky nebo výčtu dalších žáci navrhují, jaké jsou možnosti úspory energie a tedy i platby za ni.

Příklady správného spotřebitelského chování

- Základem je pořídit spotřebič s vyšší energetickou třídou.

Svícení: Svítit jen tam, kde potřebuji (v době nepřítomnosti zhasnout), využívat denní světlo (nesvítit ve dne při zatažených žaluziích).

Chladnička s mrazničkou: Otvírat za madlo (neničí se těsnění), optimálně naplněná (ani přeplněná, ani prázdná), pravidelně čistit a odmrazovat, stavět ji rovně a dál od zdi (min. 5 cm), otvírat na minimální dobu, nevkládat horké potraviny, nastavit vhodnou teplotu (snížení o 1 oC zvyšuje spotřebu o 6 %), při výměně koupit nejlepší energetickou třídu.

Pračka: Prát při nižší teplotě (lze prát i při 30 oC), správný prací program na prádlo rozdělené podle stupně znečištění, využít celou kapacitu pračky.

Myčka: Nádobí vkládat bez zbytků jídla, správný mycí program na nádobí podle stupně znečištění, využít celou kapacitu myčky.

Bojler: Pořídit správnou velkost bojleru podle počtu členů domácnosti, umístit ho co nejblíže spotřeby, vybrat správnou distribuční sazbu, nepřehřívat vodu (stačí na 50 až 55 oC, občas na 70 oC kvůli usmrcení případných bakterií), moderní páková baterie, upřednostňovat krátké sprchování před plnou vanou, využívat sluneční kolektory, .

Sušení prádla: V létě sušit na vzduchu, pořídit sušičku o správné kapacitě podle počtu člen domácnosti, vodu ze sušičky druhotně využít (WC, zálivka).


Závěr: Jako jednotlivci nemůžeme aktuálně ovlivnit ceny zdrojů energie, ale vždy můžeme ovlivnit svoje spotřebitelské chování.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.