EU v čase

Hlavní stránka / Svět / EU v čase

12.4.2023

EU v  čase Skončila druhá světová válka a evropští politici se rozhodli pro mír a bezpečnost. Řekli si ale, že klasické národní státy dokonalou bezpečnost zajistit nedokážou a že nejlepší by bylo, kdyby se sjednotila celá Evropa.

1945

V Evropě skončila druhá světová válka.

1950

Jako první uskupení evropské integrace vzniká Evropské společenství uhlí a oceli se šesti zakládajícími zeměmi: Belgií, Francií, Itálií, Lucemburskem, Německem a Nizozemskem.

1957

Římská smlouva zahájila projekt Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euroatom). Vznikl tak prostor společného trhu, který zajistil volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a lidí.

1968

Celní unie zrušila všechny poplatky a cla na dovoz mezi šesti zeměmi EHS.

1979

První volby do Evropského parlamentu. Vznikl Evropský měnový systém.

1986

Byl přijat zákon o jednotném evropském trhu, který stanovil harmonogram dokončení vzniku společného evropského trhu do 1. ledna 1993.

1989

Pád železné opony umožnil další sjednocování Evropy, vedl ke znovusjednocení Německa 3. října 1990.

1992

Byla podepsána Maastrichtská smlouva, která proměnila Evropské hospodářské společenství v Evropskou unii (EU). Smlouva stanovila velké cíle: hospodářskou a měnovou unii, evropské občanství, nové společné veřejné politiky – včetně společné zahraniční a bezpečnostní politiky – a spolupráci v otázkách vnitřní bezpečnosti.

1997

Byla podepsána Amsterdamská smlouva s cílem reformovat instituce EU.

1999

V několika členských zemích bylo představeno euro (€), tedy společná evropská měna. Zpočátku neměla formu bankovek a mincí, ale používala se jenom pro bezhotovostní transakce.

2001

Byla podepsána smlouva z Nice, která pokračovala v reformách evropských institucí a posilovala základní práva, bezpečnost, obranu a spolupráci soudů v trestních věcech.

2002

Přišly do oběhu eurobankovky a euromince a měny jednotlivých států začaly být průběžně stahovány. Společná měna byla přijímána dalšími členskými státy Unie.

2007

Představiteli členských států byla podepsána Lisabonská smlouva, která dává větší pravomoci Evropskému parlamentu a posiluje schopnost EU jednat na mezinárodní úrovni.

2009

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost.

2017

Spojené království jako první země v historii evropské integrace oznámilo svůj záměr opustit Evropskou unii. Stalo se tak po proběhnutí referenda, v němž se těsná většina Britů (51,9 %) vyslovila pro tzv. brexit (vystoupení Spojeného království z EU). Je však zřejmé, že k odchodu z EU nedojde ihned, jelikož je potřeba, aby se odcházející země a Unie dohodly na velkém množství věcí. Jednání o vystoupení tak mohou trvat až dva roky.

Víc se dozvíš na:

Znalostní hry o EU:


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.