Cestovní smlouva

Hlavní stránka / Pro učitele / Cestovní smlouva

2.12.2019

Cíl lekce: Cílem lekce je naučit studenty, jak hájit svá práva a dodržovat své povinnosti při cestování. Zároveň poukázat na instituce, na které se mohou obrátit v případě potíží.

Věková skupina: 10- 15 let

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Metodický postup:

Zadání domácího úkolu v předcházející hodině:

Zadejte studentům, aby si na příští hodinu donesli tištěnou reklamu cestovní kanceláře nebo letecké společnosti.

Aktivita 1 – Co vědět o cestování?

Uveďte hodinu diskuzí o tom, co studenti myslí, že je nutné znát a zvážit, než se rozhodnou (vy)cestovat, např.:

 • znát základní místní reálie (zeměpisná poloha, hlavní město, měna, oficiální jazyk, základní historická data, náboženství, kulturní zvyklosti);
 • vědět, kteří poskytovatelé služeb existují (dopravci, CK/CA, poskytovatelé timeshare,poskytovatelé ubytovacích služeb, poskytovatelé doprovodných služeb - vleky, lanovky, okružní jízdy městem, restaurace…);
 • znát, co je to cestovní smlouva, jaké má náležitosti;
 • rozhodnout se, jakými dopravními prostředky cestovat a seznámit se s právy a povinnostmi dopravců;
 • zapsat si kontakt na delegáta, pojišťovnu, český zastupitelský úřad (zdroj: webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR);
 • v případě nutnosti si zřídit cestovní připojištění (např. letecká záchranná služba na slovenských horách, zubařské ošetření, pojištění stornopoplatků, ztráta zavazadel aj.);
 • na koho se obrátit s pomocí při řešení spotřebitelského problému (např. nákup MP3 přehrávače na zahraniční dovolené, pokazí se, co s ním?).

Aktivita 2 – Kvíz

Zadejte studentům kvíz Cestování.

Aktivita 3 – Skupinová práce

K této aktivitě je vhodný přístup na internet. Rozdělte studenty do skupin a postupně s nimi plňte následující úkoly (úkoly s příklady pro studenty nejlépe promítněte).

 • Vyberte a analyzujte libovolnou tištěnou reklamu na poskytování služeb (služby cestovní kanceláře, letecký dopravce): které informace lze považovat za obvyklé reklamní přehánění, které důležité informace chybí a je možné požadovat jejich doplnění (nabídku můžete konfrontovat se zněním obchodních podmínek dostupných na internetu společnosti).
 • Vytipujte si zahraniční destinaci a zkuste s využitím internetu porovnat nabídkovou cenu za leteckou přepravu se srovnatelným servisem u pěti různých leteckých společností. V čem se ceny lišily? (struktura ceny, výše příplatků, jaké příplatky byly účtovány). Posuďte samotnou možnost srovnání cen na internetu (snadné, obtížné, v několika krocích, netransparentní apod.). Kteří přepravci informují o cenách, včetně povinných příplatků. Které poplatky nejčastěji vyčleňují přepravci, již neinformují o úplné ceně

Jak vypadá nefér smlouva? Nefér nemusí být celá smlouva, třeba jen jednotlivá smluvní podmínka (když nemá vliv na platnost celé smlouvy).

Definice: Nepřiměřená smluvní podmínka je nefér podmínka smlouvy, která vede ke značně nerovnému postavení spotřebitele a obchodníka v neprospěch spotřebitele. Užívání takových podmínek je zakázáno a může (brání-li se spotřebitel) způsobit neplatnost smluvního ujednání nebo celé smlouvy. Nejčastěji jde o podmínky, kterými dodavatel vylučuje nebo omezuje svoji odpovědnost za to, že spotřebiteli neposkytne sjednaný rozsah služeb, cenu určí až později nebo bude spotřebiteli způsobena škoda na zdraví nebo majetku. Spotřebitel se může bránit nejlépe písemnou námitkou neplatnosti takové podmínky u obchodníka nebo následně u soudu.

Doplňující otázka: Myslíš, že by nějakým způsobem měnila situaci okolnost, že zájezd se pořádá do vysokohorského prostředí s náročným horolezeckým programem a je určen pouze pro zkušené horolezce.

 • Nekalé obchodní praktiky vs. nepřiměřené smluvní podmínky vs. Triky obchodníků. Roztřiďte podle vlastního uvážení (nefér/nekalé/neetické):
  • Odlišné vykreslení podmínek zájezdu v katalogu a reálně.
  • „Reklamovat můžete jen v místě zájezdu – nikoliv po návratu.“
  • „Reklamovat je možné jen písemně.“
  • „Za služby hotelu odpovídá hotel, nemůžeme za to, že pokoj nebyl klimatizován.“
  • Za nevyužité služby a zkrácení zájezdu z důvodu zmeškání letu pro poruchu letadla neodpovídáme.“
  • Cenu zájezdu cestovní kancelář jednostranně zvýší bez důvodu uvedeného ve smlouvě.
  • Zájezd jste zrušil, musíte doplatit 100 % stornopoplatek, a to i tehdy, pokud za sebe seženete náhradu nebo zájezd bude prodán jinému zákazníkovi„Ke každému zájezdu účtujeme příplatek za výhled z okna.“ 
  • Děti zdarma (ve skutečnosti je zdarma jen ubytování a letenka, zvlášť jsou požadovány povinné příplatky).
  • Skrytý couvert – ke každému jídlu účtujeme 10 Kč couvert.
  • Ke každé transakci účtujeme poplatek za použití platební karty.
 • Při cestování je důležité předem získat co největší množství informací o dané zemi (destinaci). Jednou z nich je i měna, jíž se v zemi, kterou chceme navštívit, platí. Euro bylo zavedeno k 1. 1. 1999 a v současné době jím platí více než 315 miliónů spotřebitelů. Dovedete vyjmenovat alespoň 10 států Evropské unie, které přijaly euro a mluvíme o nich proto jako o zemích eurozóny? Zkuste vyjmenovat ostatní měny zemí EU, které euro dosud nepřijaly.

Aktivita 4 – Hra v rolích

Rozdělte studenty do tří skupin. Jedna skupina bude představovat provozovatele hotelu, druhá skupina budou hosté, třetí skupina spravedliví rozhodci. Ať studenti vyberou z každé skupiny vždy jednoho zástupce a sehrají před ostatními scénku na téma:

 • zrušení ubytování pro jeden pokoj; známí jsou nemocní, nepřijeli s námi; to je sice mrzuté, ale peníze za ubytování vám nevrátím;
 • to by mohl říct každý, že se vám z pokoje něco ztratilo;
 • ta ztracená bunda určitě nestála 3 tisíce Kč; to vám teda nezaplatím, měl jste si ty lyže za 10 tisíc dát místo do lyžárny, na recepci do úschovy;
 • to si myslíte, že kradu?? (aneb odpovědnost ubytovatele za jednání třetích osob v jeho ubytovacím zařízení, např. personálu).

V případě sporu rozhoduje stranami zvolený rozhodce.

Aktivita 5 – Diskuse

Na závěr diskutujte se studenty o dalších tématech týkajících se problematiky cestování:

 • Jak se nedoporučuje cestovat? (patří mezi nedoporučené formy cestování stop nebo spolujízda?)
 • Je ze strany cestovních kanceláří zodpovědná reklamní nabídka na podepsání smlouvy do 10 minut? Neobsahuje v sobě tato podmínka pobídku k tomu, že není třeba číst smlouvu a zabývat se blíže podmínkami zájezdu? Jak by se měl zákazník zachovat?

Příloha

 1. Kvíz Cestování (správné odpovědi: 1c, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b, 7c)

 

 

 

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.