Co značí značka

Hlavní stránka / Pro učitele / Co značí značka

4.12.2019

Cíl lekce: Cílem hodiny je zdůraznit používání nejrůznějších označení zboží a symbolů v EU.

Věková skupina:

Časový rámec: 1 vyučovací hodina

Metodický postup:

Aktivita 1 – Četba

Studenti si přečtou text „Jak se označuje zboží“. Prodiskutujte se studenty obsah textu a položte jim následující otázky:

 • Proč se v Evropě označuje zboží z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví?
 • Co najdeme a co většinou hledáme na označení potravin?
 • Proč bychom měli vědět, co označení „neříká“, stejně dobře jako to, co „říká“?
 • Dokážeme si vzpomenout na příklad, kdy výrobek nebyl odpovídajícím způsobem označen a kdy to způsobilo nějaký problém?
 • Co je to „CE“ marketing?

Aktivita 2 – Pracovní list

Pracovní list má za úkol zjistit, do jaké míry studenti znají význam některých evropských a globálních symbolů. Ať studenti pracovní list vyplní a společně prodiskutujte odpovědi.

Odpovědi: (1) vysoké napětí; (2) ekologický certifikát EU; (3) hořlavina; (4) vyrobeno z recyklovaného materiálu; (5) recyklovatelné; (6) jedovaté; (7) osoba s handicapem; (8) pozor děti; (9) zákaz; (10) radioaktivní; (11) informace; (12) označení bio produktu EU.

Aktivita 3 – Hra v roli

Proveďte ve třídě brainstorming k otázce Co je dobré označení – jaké má vlastnosti? Návrhy studentů pište na tabuli a pak doplňte chybějící body:

 • jednoznačnost slovních formulací,
 • srozumitelnost,
 • konkrétnost (označení je k věci),
 • srozumitelnost pro lidi, kteří nemohou číst/dobře nevidí,
 • srozumitelnost na první pohled atd.

Aktivita 4 – Vlastní grafický návrh

Zadejte studentům, aby graficky navrhli své vlastní označení nebo univerzální symbol pro výrobek Made in the Czech Republic, pak ve třídě uspořádejte prezentaci nebo výstavku prací.

Doplňující úkoly a aktivity:

Zakončete hodinu tím, že vyzvete studenty, aby debatovali o otázce – kdo může za obezitu a špatné stravovací návyky mladých lidí? Bylo by dobré některé výrobky, které obezitu prokazatelně způsobují patřičně značit? Popř. jak?

Přílohy:

 1. text Jak se označuje zboží
 2. pracovní list Symboly

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.