Klamavá reklama, analýza informací

Hlavní stránka / Pro učitele / Klamavá reklama, analýza informací

1.12.2019

Cíl lekce: Žák s porozuměním přečte a interpretuje předložený text. Žák chápe, že pokud slyší dva protichůdné názory, mohou být oba pravdivé na základě racionálních argumentů. Žák ví, že prostřednictvím médií (TV, tisk, sociální sítě) lze prosazovat určité názory a ovlivňovat veřejné mínění (reklama, politika), je si vědom propagandy. Žák ví, že na jeho rozhodování mají vliv vlastní preference. Žák ověřuje informace.

Věková skupina: od 8. třídy ZŠ výše

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

METODICKÝ POSTUP

1. vyučovací hodina

AKTIVITA 1

(Evokace – tichá pošta) – 20 minut

Ve skupinách po pěti si zahrajeme tichou poštu s libovolným textem z médií (novin, internet), ideálně kratší text popisující nějaký krátký příběh.

AKTIVITA 2

(Hra na parlament – Zákon o domácích úkolech) – 20 minut

Pomůcky: Pro každého ve skupině text, 2 protichůdné texty

Žáky rozdělíme na dvě přibližně stejné skupiny a rozdáme jim text o domácích úkolech. Každá skupina si připraví vystoupení v parlamentní rozpravě, kde obhajuje aspoň pět argumentů pro svůj návrh (domácí úkoly povinně versus žádné domácí úkoly).

Je třeba jasně stanovit pravidla (zejména neskákat do řeči, nerušit řečníka, ohraničit parlamentní hru – „Teď hru začínáme, … Teď hru končíme.“), můžeme nechat vymyslet pravidla samotnými žáky.

Text 1:  Domácí úkoly povinně

Zdroj online

Stáhnout text 1 v pdf

Text 2:  Žádné domácí úkoly

Zdroj online

Stáhnout text 2 v pdf

AKTIVTA 3 

(reflexe) – 5 minut

Učitel položí shrnující otázky otázky, např. Jak vám bylo při obhajování argumentů, se kterými vnitřně nesouhlasíte? Jak byste sami za sebe hlasovali? Který argument protivníka je pro Vás přijatelný? V čem měly pravdu obě strany? Zkoušely některé argumenty zamlčovat, zamlžovat, ohýbat jejich význam?

2. vyučovací hodina

AKTIVITA 4

(Evokace) – 10 minut

Žák umí ověřovat informace. Žák ví, co je hoax

Na tabuli napíšeme citát bez klíčového slova:

„Chytrým a dlouhotrvajícím působením ……….. mohou lidé vidět ráj jako peklo, a naopak ráj jako nejhorší způsob života.“

Žáci mají uhodnout, jaké slovo v textu chybí. Pokud na ně nemohou přijít, zahrají si „šibenici“ (klíčové slovo je „propagandy“. Dále mají žáci tipnout autora citátu (Adolf Hitler).

AKTIVITA 5

(Propaganda, práce ve trojicích) – 5 + 10 minut

Pomůcky: papír A4, penál

1. Každá trojice  vymyslí a stručně zapíše (max. tři věty), co je to propaganda (= rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání velké skupiny lidí).

2. Dále vymyslí přívlastky ke slovu propaganda (nacistická, komunistická, náboženská, americká, ruská, čínská, protiamerická, protiruská, protiromská, …).

3. Napíší, jaký je rozdíl mezi slovem propaganda a propagace (vyzdvihuje klady).

4. Vymyslete propagandistická slova, která

a) očerňují (např.: byrokracie, parazit, politika, intelektuál, elita, krize, kolaps, destrukce, chamtivý, lež, lichý, falešný, mrhání, ohrožení, donutit, selhání, zánik, zneužití, zrada);

b) oslavují (např.: aktivní, důvěra, hnutí, hrdý, lidský, mír, morální, naslouchat, naše, odvaha, péče, právo, pravda, prosperita, rodina, sen).

5. Která média jsou pro propagandu nejvhodnější? (Ta která zasáhnou nejvíce lidí – TV, tisk, internet, sociální sítě, velká shromáždění lidí.)

Aktivitu společně zapíšeme na tabuli nebo flipchart a zhodnotíme.

„Vnímavost velké masy je velmi omezená, jejich inteligence je malá, ale rychle zapomíná. Proto účinná propaganda musí být omezena jen na pár bodů, používá módní slova a určuje, co je žádoucí.“ A. Hitler, Mein Kampf

AKTIVITA 6

(Názorové bubliny – pohybová aktivita) – 5 minut

Žáci si stoupnou doprostřed volného prostoru. Podle zvolené odpovědi se přemístí do jednoho ze dvou určených míst na okraji prostoru. Kdo neví, zůstane nejprve uprostřed, organizátor je následně vyzve, aby se k někomu připojili. Následně se jich ptá, proč si vybrali tu či onu stranu.

Sparta nebo Slavie

Bůh nebo ateismus

Bílá nebo černá

Kočka nebo pes

Hory neb moře

Klobouk nebo čepice

Do sandálů s ponožkami nebo naboso

Coca Cola nebo Pepsi Cola

Léto nebo zima

Kamarádka nebo kamarád

Bačkory nebo pantofle

Rozum nebo srdce

AKTIVITA 7

(Reflexe) – 10 minut

Jak funguje naše rozhodování?

Do skupin po šesti rozdáme list z tímto textem:

Většina populace se rozhoduje podle následujících hledisek:

1. Přijímáme spíše ty informace, které podporují naše postoje, rozhodnutí a přesvědčení, a vyhýbáme se těm, které u nás vyvolávají pochybnosti. Tento výběr funguje samovolně a jsme při něm ovlivněni např. svými zkušenostmi, vírou a dalšími faktory.

2. Více vyhledáváme a snáze přijímáme informace, které potvrzují náš dosavadní názor a považujeme je za pravdivější a objektivnější. Stejná informace tak může u dvou uživatelů s rozdílným názorem na dané téma vyvolat zcela rozdílné reakce – Jednomu se jeví pravdivé a objektivní, druhý je vnímá jako zkreslené a manipulativní. Tato okolnost nás nutí shromažďovat a pamatovat si ty informace, které nám potvrzují naše názory.

Základem práce s informacemi je jejich ověřování z důvěryhodných zdrojů.

Stáhnout text v pdf

Motivace pro další aktivity

Hoax: recyklované mléko

Rozhlas.cz: Neznámí vlastníci, redaktoři a neprůhledné finance. Přečtěte, kdo v Česku šíří dezinformace

Zvolsi

Lidovky.cz: MACHÁČEK: Bubliny na sociálních sítích? Co bude užitečnější než znárodnění Facebooku

 

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.